birgün

2° AÇIK

EKONOMİ 11.12.2020 12:30

Ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı: Cari açık 33,8 milyar dolar oldu

TCMB, 2020 yılı Ekim ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni paylaştı. Cari açık ekimde 273 milyon dolar oldu. Beklenti 100 milyon dolardı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı: Cari açık 33,8 milyar dolar oldu

Bir önceki yılın Ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 929 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolar oldu.
Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 270 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 50 milyon dolar ve 650 milyon dolar net borçlanma yapmışken, Genel Hükümet de 2 milyar 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 995 milyon dolar ve 52 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ekim 2020 Ekim 2020 Ocak-Ekim
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 9.649 -273 -31.055
1. İhracat 150.817 17.219 134.743
2. İthalat 162.951 18.486 165.369
Mal Dengesi -12.134 -1.267 -30.626
3. Hizmet Gelirleri 54.132 3.622 27.344
4. Hizmet Giderleri 22.417 2.046 20.758
Mal ve Hizmet Dengesi 19.581 309 -24.040
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.046 541 5.586
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 15.565 1.154 12.843
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 9.062 -304 -31.297
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 587 31 242
B. SERMAYE HESABI 37 -1 -29
C. FİNANS HESABI -911 -2.852 1.537
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.364 276 2.211
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.440 303 5.373
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.675 -139 -434
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.375 2.756 -12.350
11.1. Hisse Senetleri 62 -146 -5.803
11.2. Borç Senetleri 1.313 2.902 -6.547
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.411 -1.309 -2.344
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 2 0 33
12.3. Bankalar 5.706 -4.823 -1.406
12.4. Diğer Sektörler 1.703 3.514 -971
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.546 -1.379 4.873
13.1. Merkez Bankası 545 54 12.564
13.2. Genel Hükümet -1.026 -52 -530
13.3. Bankalar -2.741 -1.930 -769
13.4. Diğer Sektörler 8.768 549 -6.392
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 10.597 2.578 -32.621
D. NET HATA VE NOKSAN -4.477 1.605 -5.830
GENEL DENGE -6.120 -4.183 38.451
E. REZERV VARLIKLAR 6.120 4.183 -38.451
14. Resmi Rezervler 6.120 4.183 -38.451
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol