Emekçiler için yeni bir sosyal sözleşme ihtiyaç
Fotoğraf: DİSK

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) düzenlediği 5’inci Dünya Kongresi önceki gün Avustralya’nın Melbourne kentinde başladı. Kadın işçilere ayrılan ilk günün ardından kongre çalışmaları ‘Yeni Bir Toplumsal Sözleşme’ temasıyla devam ediyor.

Kongrenin ilk gününde konuşan ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, ‘Özgürlük Raporu 2022: Barışı İnşa Eden Sendikalar’ı sundu. Burrow, şunları söyledi: “Ukrayna, Myanmar ve başka yerlerdeki işçileri desteklemeye yönelik büyük çabalar gibi uluslararası insani yardım sendikası dayanışması, barışı inşa etmek ve sürdürmek ve çatışmalardan kaçınmak ve sonrasında yeniden inşa etmek için sendikal çabaların daha geniş bir çerçevesinin parçasıdır. Dünya bu örnekten ders almalı.”

Burrow, raporla ilgili de bu bilgileri verdi: “Kolombiya’da sendikalar, onlarca yıldır barış ve sosyal adalet için verilen mücadelenin ön saflarında yer aldı. Kuzey İrlanda’da, sendikal hareket uzun süredir barışın ve bölünme ile mezhepçiliğin üstesinden gelmenin motoru olmuştur. Myanmar’da sendikalar, acımasız bir askeri diktatörlük altında, en zor ve tehlikeli koşullarda uzun yıllardır devam ettirdikleri barış ve demokrasi mücadelesini sürdürüyor.” Kongrenin ikinci gününde ise ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo konuştu. Eşitlik ve sosyal adaleti destekleyen politikalar için çağrı yapan Houngbo, “2018’deki son ITUC Kongresi’nden bu yana çok şey değişti. Büyük bir karışıklık ve belirsizlik zamanından geçiyoruz. Dünya genelinde çelişkilerle karşı karşıyayız. Eşi görülmemiş bir eşitsizlik derinleşmesi görüyoruz. Kayıtlı ekonomi, kayıt dışı kalma riski taşıyor. Çalışan yoksulluğunda artış yaşanıyor. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma giderek kötü hale geliyor. İş dünyası ve ayrıca uluslararası sendikal hareket için bir dönüm noktasında. Bu nedenle kongrenin Yeni Bir Sosyal Sözleşme üzerine yapacağı tartışmayı memnuniyetle karşılıyorum. Buna ihtiyacımız var.”