Emekçinin derdi açlık ve yoksulluk

Dilan ESEN

14 Mayıs seçimleriyle birlikte ülke önemli bir eşikten geçerken ekonomik olarak intihara itilen emekçiler için 1 Mayıs’ın anlamı oldukça farklı.

Sermayenin yanında iktidara karşı da mücadele eden emekçilerin sendikalarından temsilciler yaşananları özetliyor:

•Sendika hakkımız engellenemez

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen: Emekliler hiç olmadığı kadar derin yoksulluk içinde. Bu pahalılık karşısında emeklileri koruyacak ekonomik tedbirler alınmıyor. Emekliler de bu zor hayattan kurtulmak için örgütleniyorlar. Derin yoksulluğun kader olmadığını, neoliberal kapitalist sistem ve onun taşıyıcılarının bir tercihi olduğunu görüyorlar. Alanlara “Sendika hakkımız engellenemez” pankartları ile çıkacağız. Hiçbir emekli açlık sınırının altında maaş almasın istiyoruz.

•Ülkenin kaderi belirlenecek

Haber-Sen Genel Başkanı İbrahim Damatoğlu: Ülkemizde özellikle son yıllarda pandemi ve sonrası ekonomik krizin yarattığı yoksulluğa mahkûm edildik. Bu krizden de en çok etkilenenlerin başında kamu emekçileri gelmektedir. Yandaş sarı sendikalar da kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal hak kayıplarının baş aktörü olmuşlardır. Yaşayacağımız 1 Mayıs hem ülkenin kaderini tayin edecek seçimler hem de dayanışma açısından çok önemlidir.

•AKP, işçinin düşmanı

Selüloz İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aykut Günel: Emekçiler ekonomik olarak nefes alabilecek durumda değiller. AKP sermaye için dikensiz gül bahçesi yaratabilmek adına işçi sınıfının her kazanımını “kuşa çevirdi”. AKP iktidarı işçi sınıfının açık düşmanlarından biridir. 14 Mayıs’ta Türkiye bu anlamda da çok önemli bir seçime gitmektedir. 1 Mayıs 2023’ün işçi sınıfı açısından kritik bir dönemeç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

•Dayanışmaya ihtiyacımız var

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: Yasaklara, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Bu yasakçı düzene son vereceğimizi ve bu seneki kutlamaların Taksim dışında son kez olacağını kararlılıkla ifade ediyoruz. Ezilen, sömürülen, horlanan, yok sayılan milyonlar 1 Mayıs alanlarında taleplerimiz ve umutlarımız için omuz omuza olacağız adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar seslerini 1 Mayıs alanlarında buluşturacak. Çünkü daha çok dayanışmaya ihtiyaç var.

•Aydınlığa koşuyoruz

BES Genel Başkanı Bahadır Bedircioğlu: Sabrımız tükendi. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için artık yeter diyoruz. Bu düzen ya değişecek ya değişecek. Bu karanlığı işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, farklılıkları, cinsel yönelimleri ret edilenler, kölelik şartlarında yaşayan göçmenler, sizler, bizler yırtıp atacağız. Yeni bir başlangıç için aydınlığa koşuyoruz.

•İnsanca yaşam için

Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin: Ülkedeki emekçilerin yoksul halkın ücretlerinin günden güne eridiği, alım gücünün zayıfladığı, güvencesizliğe mahkûm edildiğimiz, aldığımız ücretlerin sadece kira ve faturalara yettiği bir süreçte bizler insanca yaşamak istiyoruz. Nihai kurtuluş bu ülkenin emekçilerinin. Yoksulların ezilenlerin birliği ile sağlanacağını biliyoruz, kurtuluşun kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz.

•Gazeteciler özgürlük istiyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş: Biz basın işçilerinin de talepleri ile sokaklarda olduğu taleplerini haykıracağı bir gün olacak. Basın özgürlüğünün yok edildiği bir ülkede gazetecilere ayrıca düşük ücretle çalıştırıldığı, güvencesiz ve sendikasız çalışmanın dayatıldığı bir ortamda 1 Mayıs alanında olacağız. Gazetecilerde güvence ve özgürlük taleplerini haykıracak.