Emekçiye yine vergi düştü

Ekonomi Servisi

DİSK/Genel-İş Emek Araştırmaları Dairesi’nin (EMAR) “İşçi Sınıfının Ekonomisi” raporuna göre, emekçilerin büyümeden aldığı pay, pandemi öncesi döneme göre 6.6 puan azalırken temel tüketimden alınan vergiler ise sadece bir yılda yüzde yüz arttı.

DİSK EMAR tarafından kaleme alınan raporda, emekçilerin kötü ekonomik koşulu vurgulandı. İktidarın sermaye yanlısı politikaları nedeniyle acı reçeteyi emekçilerin çektiği ifade edilen raporda, “Türkiye ekonomisi, AKP iktidarları döneminde izlenen sermaye yanlısı ekonomi politikaları nedeniyle daha da zayıflamıştır. 2013 yılından beri yayınlanan “Dünyanın En Kırılgan Beş Ekonomisi” listesinde Türkiye her yıl düzenli olarak yer almaktadır. Kırılgan ekonomiye sahip olmak yüksek enflasyon, zayıf büyüme, yüksek dış açık ve sıcak paraya olan yüksek bağımlılık anlamına gelmektedir. Aynı zamanda antidemokratik uygulamaların artması ve hukuk devletinin aşınması, Türkiye’ye olan güveni günden güne zayıflatmıştır” denildi.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Türkiye’de her beş kişiden birinin borçlarını ödemekte zorlandığı ifade edilen raporda, özetle şu tespitlere yer verildi:

"Ekonomide sektörler büyüdü ancak emeğin payı azaldı. Halk geçinemiyor, alım gücü düşüyor. Son on ayda gıda enflasyonundaki artış iki katını buldu. Halkın tüketiminden alınan vergilerin oranı bir yılda yüzde yüz arttı. Avrupa’daki en düşük asgari ücretin olduğu üç ülke, Türkiye, Arnavutluk ve Bulgaristan olarak kayıtlara geçti. Halkın yüzde 60’ı, toplam geliri ile temel harcamalarını yapabilmekte zorlanıyor.”

ÖDEMELERDE AZALIŞ

“Finans ve sigorta faaliyetlerinde işgücü ödemelerinin 2019 yılına göre 12,3 puan azalarak 37,5’ten yüzde 25,4’e gerilediğini ancak aynı dönemde sektörel büyümenin 21,2 puan artarak 0,4’ten 21,6’ya yükseldiğini görmekteyiz. İmalat sanayi, hizmetler, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinde de işgücü ödemeleri azalırken sektörel büyüme artmıştır.”

“Ekonomik krizle birlikte Rusya-Ukrayna savaşı da kuşkusuz ülkelerin enflasyon oranlarını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Birçok Avrupa ülkesinde enflasyon oranının yüzde 10’a çıkması, son yılların en yüksek enflasyonu oranı olarak tartışılıyor ve bu durumun etkilerini azaltmak için halka destek ve yardım paketleri açıklanıyor. Türkiye’de ise enflasyon akıl almayacak düzeyde artıyor. Enflasyon oranı yüzde 85,5’e yükselirken gıda enflasyonu yüzde 100’e yaklaşmıştır. Türkiye bu enflasyon oranı ile hem AB ülkeleri içinde hem de OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer almaktadır.”

BORÇLULAR ÜLKESİ

“2021 yılında taksit, kredi kartı ve diğer borç ödemelerini birden fazla kez ödeyemeyenlerin oranı yüzde 18,1 iken elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini belirtenlerin oranı yüzde 20,5 oldu.”