birgün

25° AÇIK

RÖPORTAJ 05.07.2019 02:50

Emekli, dul ve yetim aylığına haciz konulamaz

SORU: Babamdan aldığım yetim maaşım vergi borcumdan dolayı kesildi, maaş dışında başka hiçbir gelirim yok. Nereye ve nasıl başvurmam gerekir? YANIT: Emekli (dul-yetim) aylığına haciz yasaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93’üncü maddesine göre; “Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu […]

SORU: Babamdan aldığım yetim maaşım vergi borcumdan dolayı kesildi, maaş dışında başka hiçbir gelirim yok. Nereye ve nasıl başvurmam gerekir?

YANIT: Emekli (dul-yetim) aylığına haciz yasaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93’üncü maddesine göre; “Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nin alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz. SGK’ye itiraz dilekçesi verin.

Emekli aylığımdan kesinti olur mu?

SORU: Ben özel bir işyerinde geçen ay çalışmaya başladım. Sorum Şu; SGDP primi ödendiğinde emekli maaşından kesinti olur mu?

YANIT: Emekli olduktan sonra bir işverene bağlı olarak çalışmaya devam edenler SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödemek zorundalar. Bu primin emeklilerin aylıklarına herhangi bir katkısı olmadığı gibi emekli aylığından da herhangi bir kesinti söz konusu değildir.

Bölüm devrinde kıdem tazminatı hakkı doğar mı?

SORU: Yaklaşık 7 senedir çalıştığımız şirkette, sadece bizim çalıştığımız bölüm tamamen farklı bir firmaya distribütör adı altında devredilecek (şirketimizin diğer bölümleri hiçbir devir yaşamadan aynı şekilde çalışacak). Böyle bir durumda bizi mevcut tüm haklarımızla aynı şekilde diğer şirkete devredebilir mi? Ya da “Ben bu şekilde diğer şirkette çalışmak istemiyorum” diyerek tazminatımızı alıp ayrılmaya hakkımız olabilir mi?

YANIT: İşyeri devirlerinde normal şartlar altında işçiye işten ayrılma ve kıdem tazminatı talep etme hakkı doğmaz. Çünkü işçilerin kıdemleri devralan kuruluşta aynen devam etmektedir. Ancak devralan işveren eski işçilerle çalışmayı düşünmüyorsa bu işçilerin hakları devreden işveren tarafından ödenerek iş ilişkisi sonlandırılır. Bunun dışında işçiye fesih hakkı sağlayan bir diğer koşul da devralan işverenin işçilerin sözleşme koşullarında olumsuz değişiklikler yapmasıdır. Örneğin devralan işveren işçilerin ücretlerini indirir, görev yerlerini veya çalışma şartlarını değiştirir (ağırlaştırır) ya da benzer olumsuz şartlar ileri sürerse işçi bu koşulları kabul etmeyerek haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdirip kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız