Emekli öğretmenlerden ihraç edilen öğretmenlere destek

Görev yaptıkları dönemde iktidarlara muhalif sendikalar ve derneklerde yer alan öğretmenler KHK ile ihraç edilen meslektaşlarının yanında yer almak için inisiyatif almaya karar verdi.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube’de toplanan emekli öğretmenler bir deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden biz emekliler, hukuk dışı uygulamaların tamamına itiraz ediyoruz. Bugün demokratik, eşit, özgür bir ülke özlemi duyan herkesi, bizlerin başlatmış olduğu ve sürdürdüğü mücadele mirasının üzerine kurulmuş olan Eğitim Sen’e dönük baskılara karşı çıkmaya; Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube'de gerçekleştirdiğimiz buluşmadan yola çıkarak, ülkemizin dört bir yanındaki arkadaşlarımızı ihraç edilen arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz.”

Deklarasyonun tamamı şöyle:

"Eğitim Sen İstanbul 2'nolu Şube'sinin ‘TÖS'ten, TÖB - DER'den, Eğit Der'den, Eğit Sen'den Eğitim Sen'e Yarınlarımız İçin Buluşuyoruz’ çağrısıyla bir araya gelen, emekli öğretmenlerin kamuoyuna deklarasyonudur. Ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden biz emekliler, hukuk dışı uygulamaların tamamına itiraz ediyoruz.

  • AKP’nin yürüttüğü baskı politikaları ve ‘siyasal İslami bir rejim’ inşa çabaları sonucunda ortaya çıkan hukuksuz anti demokratik süreçler, meclisin fiilen tasfiye edildiği, yönetimin KHK’lerle tamamen saray rejimine bırakıldığı bugün biz TÖS'ten başlayarak ülkenin aydınlık geleceği için mücadele edenler Çalışma hayatından emekli olup hayattan ve mücadeleden emekli olmayanlar bu yaşananlara geçmişte olduğu gibi bugün de itiraz ediyoruz.
  • Geçmişin mücadele değerlerinin içerisinde adını anmadan geçemeyeceğimiz Encümen-i Muallim, Encümen-i Muallime, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, Köy Öğretmeni Dernekleri Federasyonu, İlk Sen, TÖS, TÖB-DER, Eğit Der, Eğitsen, Eğitim İş'ten Eğitim Sen'e 100 yıllık eğitim emekçileri mücadelesinin birikimini, AKP'nin ikame etmeye çalıştığı ‘siyasal İslamcı rejime’ teslim etmeyeceğiz.
  • Bizler hukuk dışı uygulamalara 12 Mart'ta, 12 Eylül'de nasıl karşı çıktıysak bugün de yarın da karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bizler bu süreçlerden geçerken birçok şey istedik ve bunlar için mücadele ettik. Özgürlük, barış ve adalet istedik tüm canlı haklarının korunduğu savaşsız, sömürüsüz, tüm dünya halklarının kardeşçe barış içinde yaşadığı bir dünya istedik. Bu istek ve mücadelemize ara vermeden devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz.
  • Kamunun tasfiyesi sürecinde 15 Temmuz darbe girişimini kendisi için bir lütuf olarak görenler tarafından yayınlanan KHK'lerle binlerce kamu emekçisi haksız suçlamalarla yargısız infaza maruz kalmış işinden ekmeğinden edilmiştir. Kamu emekçilerine dayatılan hukuk dışı bu baskı sürgün ve ihraç politikaları kabul edilemez.
  • Bilinmesini isteriz ki yargılanmadan hukuksuz biçimde işinden atılmış arkadaşlarımız yalnız değildir. Onlarla birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya, bugünün karanlık tablosunu aydınlık bir geleceğe taşımada rol üstleneceğiz. Sanmayın ki işten attıklarınız açlık ve yokluk içinde kaybolup gidecekler, biz bir dilim ekmeğimizi de bölüşmesini biliriz.
  • Bugün demokratik, eşit, özgür bir ülke özlemi duyan herkesi, bizlerin başlatmış olduğu ve sürdürdüğü mücadele mirasının üzerine kurulmuş olan Eğitim Sen’e dönük baskılara karşı çıkmaya; Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube'de gerçekleştirdiğimiz buluşmadan yola çıkarak, ülkemizin dört bir yanındaki arkadaşlarımızı ihraç edilen arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz.
  • İşlerinden atılan arkadaşlarımızın aylardır yürüttükleri mücadelesini selamlamak, dayanışma duygularımızı iletmek istiyoruz. 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te Kadıköy Altıyol'daki direniş alanına toplu ziyarette bulunup girişimimizin basına yönelik tanıtımını yapmak istiyoruz.