3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Tüm Emekli-Sen Tarsus Temsilciliği, düzenlemenin beklentilere yanıt vermediğine dikkat çekti. Basın açıklamasında konuşan Tüm Emekli-Sen Tarsus Temsilcisi Hüseyin Pala, düzenlemede ek göstergenin, işkolları ve işkolunun kendi arasında eşitsizlik ve dengesizlik oluşturduğunu söyledi.

Emekliler 3600 ek gösterge düzenlemesine tepkili: "Dağ fare doğurdu"

Abidin YAĞMUR

Tüm Emekli-Sen Tarsus Temsilciliği, ek gösterge düzenlenmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Yarenlik Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tüm Emekli-Sen Tarsus Temsilcisi Hüseyin Pala, AKP iktidarının kamu çalışanları için hazırladığı ek gösterge yasa teklifinin emeklilerin beklentilerine yanıt vermediğini söyledi. Pala, "Sadece kamu emekçilerine yönelik yapılan bu düzenleme emekliler arasındaki ayrımcılığı körükler tarzdadır. Emekliler arasında statü farkı kaldırılmalı ücret ve aylık açısından emekliler eşitlenmelidir" dedi.

"Çalışanlar ve emekliler için bugüne kadar iyileştirici hiçbir karar ve uygulaması olmayan siyasi iktidar, bu olumsuz tavrını ve tercihini ek gösterge çalışmasında da sürdürdü" ifadelerini kullanan Pala, "Ücret dengesizliğini, adaletsizliğini gidereceğiz diye bir yıl önce başladıkları bu çalışma tam anlamıyla 'dağ fare doğurdu' denecek şekilde sonuçlanmıştır" dedi.

'EŞİTSİZLİKLER İÇERİYOR'

Teklif edilen düzenlemede ek göstergenin, işkolları ve işkolunun kendi arasında eşitsizlik ve dengesizlik oluşturduğunu ifade eden Pala, "Örneğin sağlık işkolu hizmet üretimi açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekirken kimi unvan ve meslek grupları öne çıkarılmıştır. Kimi unvan ve meslek grupları “alanında eğitim / alan dışı eğitim” diyerek kendi içlerinde bile ayrımcılığa tabii tutulmuşlardır. Ek gösterge ile sağlanacağı söylenen artış kimi unvan ve meslek gruplarında asgari ücretin günlük tutarı bile değildir. Bu haliyle bile uygulamanın niye 15 Ocak 2023 tarihine ertelendiği belli değildir. Ek göstergelerdeki 600 puanlık artış 118 TL ile 1391 TL arasında her unvan ve meslek grubuna değişik yansımıştır. Bu durum eşitsizliğin artarak devam ettiğinin en büyük ispatıdır" dedi.

'MAAŞLAR TÜİK RAKAMLARININ ÜZERİNDE OLMALI'

Sadece kamu emekçilerine yönelik yapılan bu düzenlemenin emekliler arasındaki ayrımcılığı körükler tarzda olduğunu ifade eden Pala, "Bu eşitsizlik, adaletsizlik, haksızlık çalışanların ve emeklilerin kaderi olamaz. Bütün çalışan ve emeklilerin ücreti insanca yaşam düzeyine çıkarılmalı ve en düşük aylık TÜİK’in açıkladığı yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır. Ek gösterge ancak iş güçlüğü ve zorluğu durumunda farklı olmalıdır. İşkolları arasında, ünvanlar arasında, meslek grupları arasındaki dengesizlikler giderilmelidir. Emekliler arasında statü farkı kaldırılmalı ücret ve aylık açısından emekliler eşitlenmelidir. Bu uygulama için 15 Ocak 2023 tarihi beklenmeden hemen yürürlüğe girmelidir. Bu sorunun çözümü emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkının tanınmasından ve bu hakkın kullanılmasından geçer. Siyasi iktidar bir an önce bu konudaki düzenlemeyi yapıp emekli sendikaları ile masaya oturmalıdır. Geleceğimiz siyasi iktidarın iki dudağı arasında değildir. Siyasi iktidar bir an önce bu yanlıştan dönmeli, ücret dengesizliğini, adaletsizliğini, eşitsizliğini daha da artıracak tutum ve tercihlerden vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.