Devrimci Gençler, Sarayburnu'na demirleyen ABD Donanması'na ait gemiyi protesto etti. Sarayburnu'nda eylem yapan gençler "Dün Dolmabahçe'de '6. Filo Defol' diyenler bugün Sarayburnu'nda" ifadelerine yer verdi.

Emperyalizme karşı biz kazanacağız

HABER MERKEZİ

Devrimci Gençler, İstanbul Sarayburnu’na demirleyen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisini protesto etti. SOL Genç, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Dernekleri ve Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyeleri, geminin demir attığı Sarayburnu’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Gökçe Yılmaz, “ABD gemisinin demirlediği yerden sesleniyoruz: Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı verdiğimiz bu mücadelede kazanan biz olacağız” dedi.

“Kendini ‘istikrar ve demokrasi gücü’ ilan eden ABD, emperyalizmin yalan bombardımanı eşliğinde dünya kaynamaya devam ediyor” diyen Yılmaz, “Bolivya’dan, Suriye’ye, Afrika’dan Kafkasya’ya hemen her coğrafyada emperyalizmin halklara nefes aldırmayan müdahalelerine tanık oluyoruz. Yakın coğrafyamızda ise emperyalizmin ve AKP başta olmak üzere tüm işbirlikçileri, her gün yeni bir çatışma ve gerilime sebep oluyor. ABD Donanması bünyesinde 6. Filo’ya ait Amiral gemisi USS Mount Whitney, Karadeniz'de tatbikat yapmak için yola çıkmak üzere, önceki akşam Sarayburnu Limanı’na demirledi” diye konuştu.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya üzerinde, vardığı her yere kan dökme niyetiyle gelen ABD gemileri işbirlikçi iktidar sayesinde hedefine boğazları kullanarak ilerliyor. AKP bir yandan kanal projesi ile doğal kaynakların yağmalanmasına hız verme kararlılığını ilan ederken bir yandan da Karadeniz’de yıllardır barışın en önemli güvencelerinden birisi olan Montrö Sözleşmesi’nin ihlal edilmesine göz yumuyor. ABD Gemisinin geçişi, Montrö Sözleşmesi’nin 14. Maddesinde belirtilen "Bir seferde 9 parça gemiyi geçmemek ve toplam tonajı 15 bin tonu aşmamak koşuluyla Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemileri geçebilir" maddesini, 15 bini aşan tonajıyla ihlal ediyor.

ABD gemisinin Montrö Sözleşmesi'ni delerek boğazdan geçecek olmasıyla birlikte bir kez daha görüldü ki; işbirlikçi AKP iktidarı tüm vatanperverlik şovlarının aksine ABD’nin tüm saldırgan hamlelerine hevesle katılmaktadır. AKP’nin halkı mobilize etmek için attığı antiemperyalizm naralarının yalan olduğu, ABD emperyalizminin Karadeniz’i kuşatma politikalarına verilen destekle birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı.”

ABD’nin bir ülkeye sömürü, yoksulluk ve savaş dışında hiçbir şey götüremeyeceğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “ABD barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Emperyalizmin Irak’a, Afganistan’a, Suriye’ye, Yemen’e ve Yugoslavya’ya yönelik saldırıları sonucunda katledilen milyonlar ABD’nin bölge halkları açısından ne demek olduğunu en net biçimde göstermektedir. Emperyalist güçler, dünya kamuoyunu arkalarına alabildiği veya en azından etkisiz kılabildiği oranda pervasızlaşmakta ve saldırılarının boyutunu/şiddetini arttırmaktadır. Bu nedenle ABD emperyalizmine karşı sessiz kalmamak ve bütün imkanlarla mücadele etmek yaşamsal önemdedir.

Dünya halklarının gözleri önünde savaşlar çıkarılmaktadır. Buna “dur” demek özgürlükten, bağımsızlıktan ve barıştan yana olan herkesin görevidir.

Biz de bu ülkenin antiemperyalist gençleri olarak bu görevi yerine getirmekte kararlıyız!

Bizim emperyalizmle derdimiz sadece iki geminin geçişinden ibaret değildir. Emperyalizm tekeller ve savaş demektir, emperyalizm sömürü ve yoksulluk demektir, emperyalizm ırkçılık ve gericilik demektir, emperyalizm polis copu ve ABD üssü demektir, emperyalizm doğa ve kent yağması demektir…

Bu ülkenin gençliği emperyalizme karşı her zaman bağımsızlığı savunmuş ve dünya halklarının barış içinde ve kardeşçe yaşaması için emperyalizme karşı mücadele etmiştir.”