İstinaf mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı gerekçesiyle hakkında disiplin cezası verilen ve KYK bursu kesilen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak'ı haklı buldu. Karar, benzer öğrenciler için emsal niteliği taşıyor.

Emsal karar niteliği taşıyor: İstinaf, eyleme katıldığı için bursu kesilen öğrenciyi haklı buldu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün “disiplin cezası verilsin” yazısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim kredisini kestiği Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ezgi Orak’ı, istinaf haklı buldu ve işlemin hukuka aykırı olduğu kararını kesinleştirdi. Karar, “yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı” gerekçesiyle öğrenim kredisi kesilen benzer öğrenciler için emsal teşkil edecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yazdığı yazı sonucu öğrenim kredisi kesilen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı hakkında işlemin iptali istemiyle açtığı dava kesinleşti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Bakanlığın istinaf talebini reddederek, karara itiraz yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

Orak’ın avukatı Yiğiter, kararı şöyle değerlendirdi:

“İstinaf sürecinin sonunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti. Lehimize karar verdi. İşlemin hukuka aykırı olduğunu bir kez daha saptadı. Bu saptama sonunda mahkeme kararı kesinleşti. Ben buradan bir yurttaş ve avukat olarak Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum. Bu politik amaçlı uygulamadan vazgeçilmesi gerekir"

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak’ın öğrenim kredisi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 2 Temmuz 2021 tarihinde disiplin cezası verilmesi yönünde yazdığı yazı sonucu Ağustos 2021’de kesilmişti. Orak avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla bu işleme karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine dava açmıştı.

Bakanlık, mahkemeye gönderdiği savunmada, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği'nde “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunanlara kredi verilmez” hükmü hatırlatmış ve Orak’ın kredisinin bu nedenle kesildiğini savunmuştu.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Orak’ın kredisinin kesilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vermişti. Mahkeme kararında, Bakanlığın Orak’ın kredisini keserken “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen hükümlere göre işlem yaptığı hatırlatılarak şunlar kaydedilmişti:

“Yönetmeliğin 7. bölümünde maddeler halinde sayıldığı, bu maddelerin hiçbirinde yasa dışı eylem ve gösterilere katılan öğrencinin öğrenim kredisinin kesileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, diğer taraftan UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacı hakkında halihazırda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, davacının yasa dışı eylemlere katıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlem sosyal devlet ilkesinin gereği olarak davacıya verilen maddi desteğin kesilmesine sebep olacağından, davacının üniversite eğitimine devam ediyor olması ve dava konusu işlemin uygulanmasının devamı halinde yaşayabileceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek öğrenim hayatının olumsuz etkileneceği ve bu durum sebebiyle ileride telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.”

Bakanlık, mahkemenin bu kararını istinafa taşımıştı.

ANKA