birgün

22° AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 18.05.2018 09:29

Enerji Bakanlığı’ndan emekçi kıyımı: Yüzlerce mühendis sürgün ediliyor!

Enerji Bakanlığı’na bağlı MİGEM ve TPAO’da yüzlerce mühendis ve idari personel başka kurumlara gönderiliyor. Meslek odaları tepkili

Enerji Bakanlığı’ndan emekçi kıyımı: Yüzlerce mühendis sürgün ediliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Türkiye Petrolleri’nde (TPAO) çalışan kıyımı yaşanıyor, yüzlerce mühendis ve idari personel sürgün ediliyor. TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve Maden Mühendisleri Odası (MMO), kurumların içinin boşaltıldığına ve yüzlerce üyelerinin mağdur edildiğine dikkat çekerek, “Bakanlık bu kıyım ile neyi amaçlıyor?” diye sordu. Meslek odaları, MİGEM’in yetişmiş personelinin kurumdan gönderilmesiyle madenlerde yeni işçi katliamlarına davetiye çıkarıldığını da vurguladı.

‘Geçici görev’ adı altında sürgün
Meslek odalarından yapılan açıklamalara göre, MİGEM ile TPAO’nun bütün yönetim kademelerinde son dönemlerde yürütülen görevden alma operasyonları, bu kez yüzlerce mühendis ve idari personelin kurum dışına gönderilecek olması ile bir personel kıyımına dönüştürülüyor. MİGEM ve TPAO’da çalışan mühendisler, Enerji Bakanlığı’na bağlı kuruluşlara hiçbir gerekçe gösterilmeden ‘uzun süreli geçici görevlendirme’ adı altında sürgüne gönderiliyor.

‘Kurumların içi boşaltılıyor’
JMO’dan yapılan açıklamada, bu uygulamayla kurumların içinin boşaltıldığına vurgu yapılarak şöyle denildi: “Madencilik ve petrol gibi farklı alanlarda çalışan yüzlerce mühendisin istekleri ve uzmanlık konuları dışında farklı alanlarda geçici göreve gönderilmesi ile bir yandan kurumsal hafıza yok edilirken, öte yandan edinilmiş mesleki ve kurumsal birikim de heba edilmekte, nitelikli personel atıl hale getirilmektedir. Hiçbir kurala ve devlet geleneğine uymayan bu keyfi personel rotasyonunun neye hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir.

Enerji Bakanına, MİGEM ve TPAO Genel Müdürlerine soruyoruz: Kurumların asli görevlerinin yerine getirilmesine zafiyet yaratacak olan ve yüzlerce teknik ve idari personeli mağdur eden, bir Bakanlık bünyesinde şimdiye kadar görülmemiş ölçüdeki bu personel kıyımı ile ne amaçlanmaktadır?”

‘İhtiyaç varsa neden kadro açılmıyor?’
MMO’dan yapılan açıklamada da bu sürgünlerin hukuki dayanağı olmayan, kamu işleyişine de uymayan keyfi bir uygulama olduğu vurgulandı. MİGEM’de çalışan, aralarında üyelerinin de olduğu personelin kendi istekleri dışında MTA Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiği bilgisini veren MMO, “Üyelerimizin MTA’ya neden sürüldüğünü sorduğumuzda muhtemelen alacağımız cevap ‘ihtiyaç’ olacaktır. Oysa MTA’da kısa süre önce kadrolu çalıştırılması gereken mühendisler, taşeron vasıtası ile istihdam edilmiştir. MTA’nın personel ihtiyacı var ise bu personel neden açılacak kadrolar ile giderilmiyor? Ülkemizin MTA’da kadrolu ve sürekli mühendis istihdam edecek maddi gücü bulunmuyor mu?” diye sordu.

***

Yeni Soma’lara davetiye çıkarılıyor

Meslek odaları, madencilik faaliyetlerinde ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini yürütmekle görevli MİGEM’de yetişmiş personelin kurumdan gönderilmesinin, yeni iş cinayetlerine ve işçi katliamlarına davetiye çıkaracağına da dikkat çekti.

Başka kurumlara gönderilen yetişmiş personelin yerine sözleşmeli personel ve geçici personel alınmasının, kurumda zaten olan denetim zafiyetini daha da artıracağına vurgu yapan JMO, “İş cinayetleri konusunda ülke olarak sicilimizin kabarık olduğu, nisan ayında 177 kişinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği ülkemizde, maden işyerlerinde deneyimsiz ve geçici personelle yapılacak iş ve işlemlerle bu olumsuz tablonun daha da artacağı dikkate alındığında, yapılan bu işlemlerle neyi amaçlıyorsunuz?” diye sordu.

MMO ise Soma ve Şirvan’da yaşanan işçi katliamlarını Bakanlığa hatırlatarak, “Madencilik faaliyetlerinin denetiminden sorumlu olan MİGEM’in yapısal ve idari sorunlarını çözmek yerine sorunları artıracak her keyfi uygulama yeni facialara, kamusal kayıplara, toplumsal acılara neden olabilecektir. Bunun sorumluluğu bu kararı alan Bakanlığa ve bürokratlarına ait olacaktır” uyarısında bulundu.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol