İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Kemerburgaz’daki kıymetli arazileri yağmaya açan imar planlarını iptal etti. AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan da bu alandan 1,7 milyar TL’ye arazi almıştı.

‘Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren
Fatih Erdoğan’ın iki arazisi 78 bin metrekare büyüklüğünde. (Fotoğraf: BirGün)

Uğur ŞAHİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul Kemerburgaz’da ‘havza koruma alanı’nda yer alan değerli araziyi imara açması, yargıdan döndü. Mahkeme, imar planlarının iptaline karar verdi. Bu alandaki kimi araziler, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait inşaat şirketine satılmıştı.

Bakanlık 17 Şubat 2021 tarihinde Eyüpsultan Kemerburgaz’da ‘rezerv yapı alanı’na ilişkin plan değişikliğine gitti. Plan değişiklikleriyle Alibeyköy Havzası koruma alanı sınırları içindeki 382 bin metrekarelik alan imara açıldı. Bunun üzerine CHP İstanbul Kent Haklarını İzleme Kurulu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyeleri Ülkü Sakalar ile Hatice Ülkü Özer, Avukat İsa Öztürk aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açılan davada, değişikliğin şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğuna dikkat çekildi. Emlak Konut GYO, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi ve Fatih Erdoğan’a ait Pasifik GYO da davaya müdahil oldu.

BİLİRKİŞİDEN RET

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, 14 Ocak 2022 tarihinde alanda bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. 8 Haziran 2022 tarihinde imar planına ilişkin raporunu mahkemeye sunan bilirkişi, ‘olumsuz’ yönde görüş bildirdi. Raporda, şu görüşlere yer verildi: “Dava konusu değişiklikle alan, ‘Havza İçi Rehabilete Edilecek Alan’ lejandına alınarak yapılaşmaya açılmıştır. Değişiklikle yeşil ve doğal alan sürekliliği bozulmaktadır. Dava konusu planlama alanının 76 bin metrekaresi ‘kısa mesafeli koruma alanı’, 106 bin metrekaresi ‘orta mesafeli koruma alanı’ olmak üzere toplamda 182 bin metrekaresi ‘su havza alanı’dır. Değişikliğin şehircilik ilkelerine, eşitlik ilkesine ve planlama esaslarına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Fatih ERDOĞANFatih ERDOĞAN

ŞEHİRCİLİĞE AYKIRI

Ardından kararını açıklayan İstanbul 2. İdare Mahkemesi, imar planı değişikliklerinin kamu yararına uygun olmadığı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna vurgu yaparak, iptal kararı verdi. 30 Kasım 2022 tarihinde oybirliğiyle alınan kararda, özetle şu ifadelere yer verildi:

•Yeni Çevre Düzeni Planı Değişikliği, ana plan kararlarını olumsuz etkiler.

•Alan yapılaşmaya açılırken İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nde ortalama yoğunluk 30 iken imar planlarında ‘konut ve ticaret’ alanıyla 110 oldu.

•Bu yoğunluk değeriyle de İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırı.

•Yönetmelik gereği kentsel tasarım projesi hazırlanması gerekirken bunun olmaması aykırılık teşkil ediyor.

•İmar planı değişiklikleri, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ile kamu yararına uygun değil.

***

AKP’Lİ VEKİLİN EŞİ ALDI

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi iki arazisini 15 Aralık 2021 tarihinde ihaleyle satışa çıkardı. Söz konusu araziler, 1 milyar 774 milyon lira bedelle AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na gitti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemşerisi olan Fatih Erdoğan, Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı milyonlarca TL’lik ihalelerle gündeme gelmişti. Öte yandan aynı alan içerisindeki 8 bin 741 metrekare taşınmazın satışı için de 4 Kasım 2021 tarihinde AKP ve MHP oylarıyla Eyüpsultan Belediye Başkanı’na yetki verildi.