birgün

0° HAFİF KAR DUŞU

Eşitsizlik derinleşti

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu’na göre, ülkede kadınlar erkeklere göre çalışma hayatında halen az sayıda yer alıyor. Rapora göre, 2016’da kadınların işsizlik oranı yüzde 13,7 iken bu oran 2021’de yüzde 14,7’ye çıktı.

GÜNCEL 12.11.2022 06:30
Eşitsizlik derinleşti Fotoğraf: DHA
Abone Ol google-news

Haber Merkezi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) "Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme 2021-2022 Raporu"na göre, temel bir hak olan şiddetsiz yaşam hakkından Türkiye’deki kadınların yeterince yararlanamadığı, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin yaygın olduğuna dikkat çekildi. Raporda, kadınların erkeklere göre çalışma hayatında daha az yer aldıkları belirtilirken, 2016’da kadınların işsizlik oranı yüzde 13,7’den 2021’de yüzde 14,7’ye çıktığı, ayrıca kadınların çoğunun geceleri sokaklarda kendini güvende hissetmediği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” projesinin ikinci raporu yayımlandı. Raporda, Covid-19’un yaratmış olduğu sorunlar da öne çıktı.

11 SIĞINMA EVİ

Salgın gerekçe gösterilerek uzaklaştırma kararlarında sürelerin kısaltılması, salgın sırasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan ilke kararları ile 6284 sayılı kanan uyarınca alınacak tedbir kararlarının bir kısmının askıya alınması, şiddete uğrayan kadınların kolluk kuvvetlerine başvurularında karşılaştıkları olumsuz duyguların bunlara örnek oluşturduğu belirtildi. Yine raporda, salgın sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların, kriz döneminde özellikle verilmesi gereken cinsel sağlık, üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerini sekteye uğrattığı belirtilerek "Raporda ele alınan bir diğer başlık ise büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir belediyeleri tarafından sunulanbakım ve destek hizmekleri, kadın danışma merkezi, sığınmaevi, yaşlı ve engelli bakımı, çocuk bakımı başlıkları altında sınıfladırılmış. 30 büyükşehir belediyesinin 12’si kadın danışma merkezi (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla, Tekirdağ), 11’i sığınmaevi hizmeti (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Kocaeli, Mersin)30 büyükşehir belediyesinin de yalnızca beşince eşitlik birimi var. Raporda, CEİD tarafından ilk kez bu yıl oluşturulan toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine yer verilmiştir. Raporda Türkiye’nin sağlıklı yaşam hakkında 27. sıradan 2020 yılında 30. sırada yer almaktadır. Eğitim hakkı kapsamında ise Türkiye hem kadın hem erkeklerde ortalama okul süresi en düşük olan ülkedir. Eğitimde kaliteyi temsil eden Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavı başarı oranlarına bakıldığında, Türkiye matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarında 34. sırada yer almıştır. Ekonomik kararlara katılım bakımından şirketlerde kadın yöneticilerin oranı artıyor olsa da kadınların orta ve üst düzey yöneticiler içindeki payı aynıdır. Türkiye gece yürürken kendini güvende hissetme bakımından 28. sırada yer alıyor. Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin oranı ile fiziksel şiddete maruz kalma oranları nedeniyle sıralamada geriye düşmektedir ve 36 ülke arasında 32. sırada yer almaktadır."

***

İYİ YAŞAM İMKÂNLARINDAN YOKSUNLAR

Raporda dikkat çeken diğer bulgular şöyle:

•Türkiye'de okul öncesi kamusal bakım hizmetlerinin yetersizliği, ücretsiz veya düşük ücretli kreş sayısının azlığı kadınları iş aramaktan alıkoyuyor.

•Yaşlılar ve engelliler yerel yönetimlerden yeterli hizmeti alamıyor.

•Türkiye, kadınların kararlara katılım oranında OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında hâlâ son üç ülke arasında.

•Belediyelerin stratejik planları toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı değil.

•Kadınlar ekonomik kaynaklara erişemiyor, iyi ve yeterli yaşam imkanlarından yoksunlar.

•Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği normunu dikkate almıyor, politikalarını aile merkezli olarak yürütüyor.

•Bakanlık tarafından yürütülen Kadının Güçlenmesi Programını da bakanlığın bütçesinden çok sınırlı kaynak tahsis ediliyor.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

esitsizlik-derinlesti-1086804-1.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol