Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin kurucu sayısı artırıldı. Karara göre, İstanbul'un tüm ilçeleriyle tamamı bir çalışma bölgesini oluşturan il ve ilçelerde en az 3 bin, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 2 bin, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az 2 bin ve diğer ilçelerinde ise en az 1000 esnaf ve sanatkar tarafından kurulacak.

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri için yeni düzenleme

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerine göre sahip olmaları gereken kurucu esnaf veya sanatkar sayısı yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları Ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerine göre sahip olması gereken kurucu esnaf veya sanatkar sayısı artırıldı.

Buna göre, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefaret kooperatifleri, İstanbul'un tüm ilçeleriyle tamamı bir çalışma bölgesini oluşturan il ve ilçelerde en az 3 bin, büyükşehir belediyesi olan illerin diğer ilçelerinde en az 2 bin, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az 2 bin ve diğer ilçelerinde ise en az 1000 esnaf ve sanatkar tarafından kurulacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa yapılmış olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.