Bin 658 çocuk kalacak yer bulamadığı için sokakta. Dünyanın 6’ncı ekonomik gücü olan Fransa’da bu nasıl mümkün olabilir?

Evsiz çocukların sayısı artışa geçti
Paris’te 600 evsiz, kent merkezinde çadır kurmuştu. (Fotoğraf: Depo Photos)

Ali ARAYICI*

Fransa’da sağda-solda, metroda ve sokakta kalan evsiz çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Bu çocukların önemli bir kesimi, sığınmacı ve göçmen işçi çocukları... Bu konuda, sosyal yardım kurumları ve dernekler, alarm zilleri çalarak seferberlik çağrısı yapıyor. Ağustos ayı sonunda, acil servis 115’e yapılan barınma taleplerinin analizi, evsiz çocuk sayısının bir yılda yüzde 86 artığını gösteriyor.

Bununla birlikte, sağlığa elverişli ve uygun olmayan otel ile kimi evlerde yaşayan hâlâ on binlerce insan var. UNICEF ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu’nun sayımına göre, 22-23 Ağustos gecesi, 368’i üç yaş altı, toplam bin 658 evsiz çocuk, kalacak yer bulamadığı için sokakta yattı. “Dünyanın 6’ncı ekonomik gücü” olduğunu söyleyen Fransa gibi bir ülkede, bu nasıl mümkün olabilir? Bu utanç verici bir durum değil mi?

SOKAK ÇOCUKLARI

Fransa’daki “sokak çocuklarının” durumu, çok daha derin bir sorunun yalnızca en görünür kısmı. Dayanışma Aktörleri Federasyonu Başkanı Pascal Brice ile UNİCEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, Liberation gazetesinde, “Fransa’da her gün çok sayıda çocuğun sokakların kurbanı olduğu gerçeği, bir barınmanın ve barınma krizinin boyutunu ortaya koyuyor" vurgusu yapıyor.

Ağustos ortasında, konaklama sorunu olan 78 bin 352 aile üyesinden, 29 bin 157’si otellerde kalıyor. Hazan ve Brice’e göre, bu tür bir barınak çocuğun yüksek yararına uygun değil. Özellikle de aile hayatı için hiç uygun değil. Aileler, gerçekten de bazı durumda herhangi bir altyapıdan uzak ve çoğu zaman kaldıkları yerde yemek yapamayacak durumda.

Bunların önemli bir kısmı, tek ve aynı odada barındırılıyor. Bu zor koşullar, çocukların eğitime devam etmelerini etkiliyor ve başarılı olmalarına engel oluyor. Üstelik 1945’ten bu yana Fransa’da ilk kez bebek ölümlerinde önemli bir oranda artış yaşandı. Bu da, üzerinde önemle durulması gereken bir konu…

Devletin, Covid-19 salgını kriziyle birlikte açılan 10 bin konaklama yerinin kapatılacağını açıklaması; bu çocukların geleceği için endişeleri daha da artırıyor. Hazan ve Brice, "Çocukların sokakta uyumasına boyun eğmiyoruz. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan Fransa’ya görevlerini anımsatarak özellikle savunmasız çocukların haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için; gecikmeden harekete geçmek devletin görevidir" diye uyarıyor.

EVSİZ ÖĞRENCİLER

UNICEF ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu’nun belirttiği gibi, evsiz çocukların sayısının bir yılda yüzde 86’lık artışı, önemli bir oran. Bu oran, muhtemelen daha da yüksek. Zira daha ulaşılamayan on binlerce çocuk, aynı durumda. Barınmak için herhangi bir girişimde ve talepte bulunamayan ve çoğu zaman imdat numarası olan 115’i aramaya bile çalışmayan birçok aile bu oranın dışında.

Birleşik Dernekler Kolektifleri (CAU) ve Öğrenci Velileri Konseyi Federasyonu’nun (FCPE) 39 birliğinin de; evsiz öğrenciler için seferber olduğu bir gerçek. Bu evsiz öğrenciler için bir destek ağının oluşturulması için, onlara çağrıda bulunuldu. Bu eylem, ilhamını Lyon’daki “Sen Olmadan Asla Kolektifi” tarafından yapılan çalışmalardan aldı.

Özellikle 2014 yılından beri düzenlenen bazı etkinlikler, 480 çocuğun geçici olarak; okullarda ve spor salonlarında barındırılmasını mümkün kıldı. Devletin eksikliklerini telafi etmek ve evsiz çocukların sorununu çözmek için; Strasbourg, Grenoble ve Villeurbanne gibi diğer kentlerde de aynı girişimler oldu. Bu yurttaş seferberliğini kolaylaştırmak için CAU ve FCPE çocukların sığınacakları yer sorunuyla ilgili "kolektif teyakkuz" çağrısında bulunuyor. Evsiz çocuklarla ilgilenen eğitim çalışanları da, ailelerin nefes alması için etkinlikler sunuyor.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI

Bugün sokakta kalan evsiz çocukların cinsel istismara uğraması sorunu, üzerinde durulması gereken en önemli sorunlar arasında… Bu bağlamda caydırıcı ve önleyici tedbirlerin alınmaması, gerekli cezaların verilmemesi, cinsel istismar faillerini cesaretlendiriyor. Bu konuda devletin ilgili kurumları, öğretmenler, sosyal uzmanlar ve toplumun her kesimi duyarlı olmalı.

Her yıl 160 bin çocuk, cinsel şiddet mağduru oluyor. Yapılması gerekenler ivedilikle yapılmalı. Çocuğa Karşı Cinsel Şiddete İlişkin Bağımsız Komisyonu (CIIVISE) Eş Başkanı Édouard Durand’ın da dediği gibi, toplum ve kamu yetkilileri bu konuda daha duyarlı görünse de, cinsel şiddet mağduru çocukların korunmasını sağlamak için daha alınması gereken çok uzun bir yol var. Durand, "Bu çocukları tanımıyoruz. Onları korumuyoruz" gerçeğine işaret ediyor. Bu konuda pek çok öneri de ileri sürüyor. Bunlardan bazıları, Emmanuel Macron hükümeti tarafından dikkate alındı ve gerekli işlemlerin yapılmasına başlandı.

Bunlar arasında cinsel istismar konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, büyük bir ulusal kampanya düzenlenmesi, kovuşturma durumunda anne-baba yetkisinin askıya alınması ve mahkûmiyetin sağlanması yer alıyor. Durand, “Bir pencere açıldı, asla kapanmamalı" diye de ekliyor.

*Prof. Dr, Paris