Faturayı hekimlere kestiler
TTB deprem bölgesindeki hekimleri ziyaret etmişti. (Fotoğraf: TTB)

Sibel BAHÇETEPE

Aile hekimleri ile aile hekimliği çalışanlarının kayıtlı hasta sayısına paralel olarak aldıkları teşvik, deprem sonrası hayatını kaybeden ve yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kalanlar yurttaşlar nedeniyle kesildi. Maaşlarında 6-10 bin lira arasında kesintiler olduğunu belirten ASM hekim ve çalışanları "Deprem, ölüm ve zorunlu göçlerin faturası aile hekimlerine kesilmemeli" diye konuştu.


Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşanan bölgedeki aile hekimliği çalışanlarına yapılacak hakedişler için hak kaybını önleyici düzenlemenin yapılamadığını söyledi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Kandemir; “Mart ayı başında düzenlenmesi gereken aile hekimliğinde çalışan personellerin ödemeleri ve aile sağlığı merkezlerinin tüm masrafları için yatan cari gider ödemesi, önce eksik yatırılıp alınan tepkiler üzerine eksik kalan kısım tamamlanmıştı. Meslektaşlarımızın malzemeleri enkaz altındayken, ayrıca destek olunması gerekmektedir. Ayın 15’i ile birlikte hakedişleri gören meslektaşlarımız bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır" diye konuştu. Maraş'ta aile hekimi olarak görev yapan AHESEN Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Güçkıran ise şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığımız bu denli can kaybımız varken hayatlarımızın yıkıldığı bir dönemde, şartlara bağlı teşvik ödemelerini kesmiştir. Yapılan bu uygulamadan dönülmesi en büyük arzumuzdur.”

Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise deprem bölgesinden 2 milyon kişinin göç ettiğini anımsatarak "Çoğu deprem yaşanan ilde birinci basamak sağlık hizmetleri 3'üncü gün başlarken Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 6 ay önce getirdiği muayane sayısı üzerinden destek teşvik sayısına göre aile hekimlerinin maaşını kesti! Bu hak mı, adalet mi? Bu ay maaşlarımızda 6 ila 10 bin lira arasında kesintiler oldu" dedi.