Felaketin asıl sorumluları bulunsun

HABER MERKEZİ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çinko tesisindeki hasar sonrası zararlı metal atıkların baraja karışmasına ilişkin bir açıklama da TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’ndan geldi.

Açıklamada "Gerçek sorumlulardan yasal zeminde derhal hesap sorulmalı" denildi.

Çinko-kurşun ocağının cevher zenginleştirme tesisinin atık havuzunda geçtiğimiz hafta bir hasar meydana geldi. Ardından ağır metal atıklar havuzdan önce Darabul Deresi’ne oradan da Kılıçkaya Barajı istikametine akmıştı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, yapılan araştırma sonrası tespitlerini bir raporla paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi: Mühendislik bilgisi ve deneyimini gerektiği gibi kullanmayan, daha fazla kar uğruna gerekli önlemleri almaktan imtina eden yaklaşımlar bu tür felaketlere neden olmakta. ÇED mevzuatı yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olan işletmeler ile belli üretim kapasitesinin altındaki işletmeler için “ÇED Gerekli Değildir” istisnası getirildi. Bu işletmede yıkılan eski atık havuzunun da bu kapsamda olması yaşanan felaketin en önemli nedenlerinden biri. Bu tür işletmeler ÇED hükümlerine uygun hale getirilmeli. Bu tür felaktlerde gerçek sorumlular bilimi ve tekniği maliyet unsuru gören anlayışlar ile onlara bu yolu açan kanun yapıcılardır."

Gerçek sorumlulardan yasal zeminde derhal hesap sorulması istenen açıklamada "Madencilik faaliyetlerini düzenleyici ve denetleyici kurumlar her türlü müdahaleden uzak, liyakat sahibi teknik personelle bilim ve tekniğin gerektirdiği şekillerde görevlerini yerine getirmeli" denildi.