İzmir’in Foça ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı yaşam savunucuları bir araya geldi. Yapılan açıklamada projeye karşı iptal davası açılacağı belirtilirken, “Gözünüzü taş doyursun” diyerek tepki gösterildi.

Foça’da kurulmak istenen taş ocağına protesto

BirGün EGE

İzmir’in Foça ilçesinde, 2 bin 500 yıllık Pers Mezarı Anıtı’nın da içerisinde yer aldığı ve doğal sit alanı olan bölgede taş ocağı kurulmak istenmesi protesto edildi. Yurttaşlar, proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED sürecini başlatmasına tepki gösterdi.

Pers Mezarı Anıtı önünde gerçekleştirilen eyleme, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça’da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu, Foça Kent Konseyi ve çok sayıda yaşam savunucusu katıldı.

Foça’da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu adına açıklamayı yapan Ömer Atilla, ülke genelinde yer altı ve yer üstü zenginliklerinin acımasızca talan edildiğine vurgu yaptı. Atilla, “Doğa talan edilirken insana dair her şey yok sayılıyor. Bu talan bir gün HES olarak, bir gün de taş ocağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapılmak istenen Taş Ocağı proje tanıtım dosyasına göre; ilçemizin Pers Mezar Anıtı’nın da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanı sınırlarının hemen yanında yer alıyor” dedi.
Orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan alanın maden faaliyetine konu edilmesinin planlama ve yer seçim ilkelerine aykırı olduğu belirtilen Atilla, “Foça halkı olarak Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırılığı müessese izinlerinin sınıfı dışındaki izinler olması ve tarım toprağı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, su havzaları, tarihi yapılar, tarihi sit alanları vb. bulunması sebebiyle ruhsat iptali davası açacağız. ÇED Olumlu Kararı çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız” diye konuştu.

foca-da-kurulmak-istenen-tas-ocagina-protesto-1116546-1.

“GÖZÜNÜZÜ TAŞ DOYURSUN”

Atilla şunları dile getirdi: “İşletmenin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanlarına hava ve gürültü kirliliği açısından etkisi olduğu için itiraz ediyoruz. Proje alanı içerisinde Gediz Havzası drenaj alanı içerisinde yer almaktadır. Dere ve mevsimsel akış gösteren dereler bulunduğundan Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılmaması yasa ve yönetmelik açısından açık aykırılık içerdiği için itiraz ediyoruz. Arkeolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, Pers Anıtı ve proje etki alanında yer alan kültür ve tabiat varlıklarına etkisi uzman meslek mensupları tarafından değerlendirilmediği için itiraz ediyoruz. Foça halkı olarak, Foça Belediyesi olarak, Foça’da zeytincilik, hayvancılık, tarım yapanlar olarak, çocuklarına talan edilmemiş doğa ve tarih bırakmak isteyenler olarak itiraz ediyoruz. Kısaca ‘Gözünüzü taş doyursun’ diyoruz.”

“TAŞ OCAĞINI AÇTIRMAYIZ!”

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de “Memlekette yer kalmadı geldiler dünya mirası tarihinin arkasına taş ocağı yapmaya çalışıyorlar. Yeter artık kardeşim. Çevremizi tahrip etmek isteyenlere karşı açtığımız tüm davaların takipçisiyiz. Bizler burada günlerce beklemeye hazırız. Biz taş ocağı istemiyoruz. Biz sağlıkta, eğitimde, kültürde faaliyetler istiyoruz. Bizler Foça Belediyesi ve belediye başkanı olarak ilçemde yaşayan tüm vatandaşlarımın sağlığından sorumluyum. Bizler burada nöbet tutarız bekleriz ama taş ocağını açtırmayız” dedi.