İzmir’in Foça’da kurulmak istenen doğal taşocağı projesinin ÇED süreci durduruldu. Foça’da Tarih Doğa Talanına Hayır Platformu, Foça’daki insan eliyle yaşanan tahribata dur demeye devam edeceklerini belirtti.

Foça taşocağının ÇED süreci iptal
Fotoğraf: BirGün

İzmir’in Foça ilçesinde, üzerinde 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı’nın da bulunduğu tarihi ve doğal sit alanında kurulmak istenen Taş Ocağı Projesi hakkındaki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, projenin iptali ile sonuçlandı.

Söz konusu bölgede Doğaltaş (Tüf) Ocağı kurulması için İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulan proje tanıtım dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci, iptal / iade edilerek sonlandırıldı.


İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilgili kurumlara ilettiği resmi açıklamada, Foça’da açılması planlanan Doğaltaş (Tüf) Ocağı Projesinin faaliyete geçmesinin sakıncalı olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgenin doğal karakteri korunması gereken henüz bozulmaya uğramamış orman ve makilik alanlardan oluştuğunun yanı sıra üzerinde arkeoloji ve sanat tarihi açısından büyük önemi bulunan ve bugüne kadar oldukça iyi korunmuş 2 bin 500 yıllık Pers Mezar Anıtı’nın bulunması nedeni ile taş ocağı projesinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu, zeytin yetiştiricileri, zeytin bitkisi ve doğa açısından da tehdit oluşturduğu görüşlerine yer verildi.

Karar sonrasında Foça’da Tarih Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bu iptal başta Foça halkı tarafından mutlulukla karşılanırken, birlikte davranılırsa kazanılacağını gösterdi. Bu süreçte bilimsel bakış açısını, yürürlükteki yasaları görmezden gelmeyerek halkın talebini gören başta Foça Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara, emek-çevre örgütlerine ve duyarlı davranan basın kuruluşlarına teşekkür ederiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyen Foça’da Tarih Doğa Talanına Hayır Platformu olarak Foça’daki insan eliyle yaşanan tahribata dur demeye devam edeceğiz” denildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de konu hakkında, ”Bu aşamadan sonra yapacağımız, bu alana verilen İşyeri Maden Ruhsatının iptali davamızda işbu ÇED sonlandırma kararını da sunarak alanın tamamen maden faaliyetine kapatılmasını sağlamak olacaktır. İptal davamıza dilekçeleri ile destek veren tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederim” dedi.