İklim Şeffaflığı 2022 Raporu'na göre, G20 fosil yakıtlara verdiği destekle iklim mücadelesini baltaladı. Türkiye ise karbon emisyonunun bir dönem öncesine göre arttığı iki ülkeden biri oldu. Diğeri ise Çin.

Fosil yakıt sözü kağıt üstünde
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

İklim Şeffaflık Örgütü’nün G20 ülkelerinin iklim mücadelesine yönelik çalışmalarını karşılaştırdığı rapor yayımladı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin paydaşı olduğu örgütün raporuna göre G20 ülkeleri arasında Türkiye, kişi başına düşen emisyon oranının arttığı ülkelerden biri oldu.

Raporda Türkiye'ye ilişkin şu veriler yer aldı:

•Kişi başına düşen toplam emisyon G20 ülkelerinde düşme eğilimindeyken 2014 ve 2019 yılları arasında Türkiye’de yüzde 5,7 oranında arttı. Çin ve Türkiye’de kişi başına düşen emisyonlar 2019'dakinden daha yüksek seviyeye ulaşan iki G20 ülkesi oldu.

•2020'ye kıyasla 2021'de kişi başına enerji kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarında en yüksek artışa sahip ülkeler şöye oldu: Yüzde 13 artışla Brezilya, yüzde 11 artışla Türkiye ve yüzde 10 artışla Rusya.

•2021'in başından 2022'nin ortasına kadar 2,9 GW’lık ek yenilenebilir enerji üretimi onaylandı ancak bu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok altında kalıyor.

•Kömür üretimini artırmak yerine yenilenebilir enerji yoluyla enerji bağımsızlığını güvence altına alma niyetini gerçekleştirebilir, yeni istihdam yaratabilir ve kısmen yüksek fosil yakıt fiyatlarından kaynaklanan mevcut enflasyonu azaltabilir.

İklim Şeffaflığı Raporu'nda dünya geneli için ise şu veriler dikkat çekti:

Emisyonlarda artış: CO2 emisyonları, 2019 ve 2020 yılları arasında yüzde 4,9'luk bir azalmanın ardından yüzde 5,9 oranında arttı.

Ulaştırma sektörü: Covid-19 salgınında emisyonlarda en büyük azalma ulaştırma sektöründe oldu. Yüzde 11,5'lik azalmanın ardından yüzde 7,7'lik artış ile Çin ve Türkiye'de kişi başına düşen emisyonlar eskisinden daha yüksek seviyelere çıktı.

Enerji sektörü: 2,8'lik bir azalmayı yüzde 7,1'lik bir artış takip etti.

Bina sektörü: Bina sektöründen kaynaklanan emisyonlar, bir önceki yıl yüzde 2,1 azalırken 2021'de yüzde 4,4 arttı.

Metan: Metan emisyonlarında en yüksek paya sahip ülkeler olan Çin, ABD ve Endonezya, 2015 ve 2019 yılları arasında metan emisyonlarını azaltmadı.

Gözlemlenen iklim etkileri: 2021 yılında, artan sıcaklıklar şimdiden hizmetler, imalat, tarım ve inşaat sektörlerinde gelir kayıplarına yol açtı.

Sıcak hava dalgaları: Artan sıcaklıklarla birlikte iklim değişikliğinin etkileri daha da şiddetli hale gelecek. Brezilya ve Hindistan'da mevcut nüfusun yüzde 10'u muhtemelen sıcak hava dalgalarından etkilenecek.

***

GAZ, KÖMÜR EN PAHALI SEÇENEK

Raporda katkısı olan kuruluşlardan Climate Analytics'in CEO'su Bill Hare, söz konusu bulguları şöyle değerlendirdi:

"G20, dünya emisyonlarının dörtte üçünden sorumlu. Bunlar dünyanın en büyük ekonomileri ve birçoğu iklim kriziyle mücadele için gereken finansman ve teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Şu anda jeopolitik ve enerji güvenliği sorunlarının bir araya gelerek ucuz, yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını ortaya koyduğu bir dönemdeyiz, ancak yine de bu hükümetlerin birçoğunun çözüm olarak fosil yakıtlara yöneldiğini görüyoruz. Gaz ve kömür en pahalı, en yüksek emisyona sahip ve en az güvenli enerji seçenekleri, ancak yine de en yüksek düzeyde devlet desteği alıyorlar."