Frekans bedeli nedeniyle yayın durdurmaya AYM’den iptal

06.12.2019 00:36 GÜNCEL

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), kanal ve frekans tahsis ücretini ödemeyen bir televizyonun yayınının durdurulmasını Anayasa’nın ihlali olduğuna hükmetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bir televizyon kanalının frekans ve kanal tahsis ücretini ödeyememesinden dolayı, ‘Radyo ve Televizyon Kuruluş ve yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unca yayınını durdurma kararı verdi. Televizyon yöneticileri de yasadaki ‘Kanal ve frekans bedelinin 42’nci maddeye göre ödemeyen kurumların bir ay içerisinde yayınının durdurulması’ maddesine itiraz etti. Maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu değerlendiren Danıştay 13’üncü Dairesi ise Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Kuralda kademeli bir tedbir yöntemi olmadan doğrudan yayın durdurulmasının öngörüldüğü belirtilen AYM kararında, “Ödenmeyen parasal tutar için bir sınır da öngörülmemiş, küçük meblağlar için de bu sürecin işletilebilmesine imkân tanınmıştır. Tedbir sonucunda ilgili kanalın faaliyetlerinin durması ve gelirlerinin kesilmesiyle geçici olan yayın durdurma tedbiri kalıcı hâle gelebilecektir. Kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. AYM, itiraza konu olan düzenlemenin, Anayasa’nın 13’üncü, 26’ncı ve 28’inci maddelerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak iptaline karar verdi.

cukurda-defineci-avi-540867-1.