Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Oktay'ın aktardığına göre, 2023 yılında bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar lira olarak öngörülürken, 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5 olarak belirlendi. Oktay, bütçe açığının ise gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğünü söyledi.

Fuat Oktay açıkladı: 2023 yılı bütçe büyüklüğü belli oldu
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu yaptı. Oktay'ın aktardığına göre, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülüyor. Oktay, 2023 yılında planlanan doğalgaz ve elektrik sübvansiyonunun bütçeye yükünün de 600 milyar lira olarak hesaplandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu

2023 yılı bütçe gider hedefi 4 trilyon 469 milyar lira, bütçe gelirleri ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe açığının GSYH’ya oranı ise yüzde 3.5 olarak hesaplandı.

2023'TE EKONOMİDE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Fuat Oktay, yıl genelinde ekonomik büyümenin yüzde 5 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir. Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız; 2021 yılının ikinci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla güçlü istihdam artışımızın iş gücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir. 2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8'e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10,4'lere düşmesi hedeflenmektedir."

'TURİZM GELİRLERİNİN SALGIN ÖNCEKİ DÖNEMİN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Turizm gelirlerinin salgın öncesi dönemin üzerine çıkmasını beklediklerini kaydeden Oktay, "Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz. Böylece, küresel enerji fiyatlarında rekor seviyelerde artışın olumsuz etkilediği ithalat ve cari işlemler dengesinde de önümüzdeki dönemde iyileşme bekliyoruz" diye konuştu.

EĞİTİM BÜTÇESİ

"2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir." diyen Oktay, şunları kaydetti: "Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 3,5 olarak öngörülmektedir. 2023 Yılı Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyledir. Personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira. Mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira. 2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7,5 milyar lira olarak devraldığımız milli eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik. Öğretmenlik Meslek Kanununu yürürlüğe koyduk, böylece öğretmenlerin kariyer imkanlarını genişlettik. Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2 bin 250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacaktır."

Oktay'ın aktardığına göre, 2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şöyle:

• Personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira

• Mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar lira

• Cari transferler 1 trilyon 682 milyar lira

• Sermaye giderleri 315,8 milyar lira

• Sermaye transferleri 37,3 milyar lira

• Borç verme giderleri 359,2 milyar lira

• Yedek ödenekler 88,2 milyar lira

• Faiz giderleri 565,6 milyar lira