Basın İlan Kurumu’nun (BİK) hazırladığı, resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımını düzenleyen Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikteki değişiklik ile birlikte internet haber sitelerinin, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.

Gazete ve haber sitelerinin resmi ilanlarına dair yeni yönetmelik yayımlandı
Fotoğraf: AA

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazırlık görüşmelerine katılan Gazeteciler Cemiyeti, taslak halinde kabul edilen yönetmeliğe muhalefet şerhi düşmüş ve yargı yoluna başvuracağını açıklamıştı.

BİK’ten yapılan açıklamaya göre, halihazırda resmi ilan yayımlama hakkına sahip olan gazetelerin BİK’e kayıtlı olan internet haber siteleri, 31 Mart 2023 tarihine kadar belirlenen kurallara uygun başvuru yapmaları ve asgari trafik şartı hariç diğer koşulları yerine getirmek şartıyla bekleme süresine tabi tutulmaksızın resmi ilan yayımlama hakkı kazanacak. Ancak, internet haber sitelerinin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla asgari trafik şartını da yerine getirmeleri gerekecek. Aksi halde resmi ilan yayımlama hakkı durdurulacak.

BİK’e ilk kez başvuran internet haber siteleri ise belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. İl temeline dayanan kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

Resmi ilan yayımlama hakkı kazanmak için müracaat eden gazeteler, önceki düzenlemede olduğu gibi 36 ay bekleme süresine tabi tutulacak.

GAZETE VE İNTERNET SİTELERİ İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

Gazeteler yayın yeri, kadrolarında bulundurmaları gereken fikir işçisi sayıları, yüzölçümleri ile bayi ve abone satışlarına göre 6 kategori altında sınıflandırıldı.

Gazetelerin kategorilerine göre;

1. kategori için 14 fikir işçisi, 2,25 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 3.000 fiili satış adedi,

2. kategori için 11 fikir işçisi, 1,50 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 1.600 fiili satış adedi,

3. kategori için 6 fikir işçisi, 1,50 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 50 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi,

4. kategori için 5 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 40 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi,

5. kategori için 4 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 300 fiili satış adedi,

6. kategori için 3 fikir işçisi, 0,90 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 100 fiili satış adedi ile Yönetmelikte belirlenen diğer şartları taşımaları gerekecek.

Öte yandan gazetelerin satış fiyatının yerel ve bölgesel gazetelerde 1,5 TL, yaygın olanlarda ise 2 TL’den az olmaması kararlaştırıldı.

İnternet haber sitelerinin kategorilerine göre ise;

Genel kategori için 32 fikir işçisi, günlük 240 asgari haber sayısı, 500.000 tekil ziyaretçi, 1.500.000 sayfa görüntülenme sayısı,

1. kategori için 15 fikir işçisi, günlük 100 asgari haber sayısı, 50.000 tekil ziyaretçi, 150.000 sayfa görüntülenme sayısı,

2. kategori için 12 fikir işçisi, günlük 80 asgari haber sayısı, 30.000 tekil ziyaretçi, 90.000 sayfa görüntülenme sayısı,

3. kategori için 8 fikir işçisi, günlük 50 asgari haber sayısı, 20.000 tekil ziyaretçi, 60.000 sayfa görüntülenme sayısı,

4. kategori için 6 fikir işçisi, günlük 40 asgari haber sayısı, 10.000 tekil ziyaretçi, 30.000 sayfa görüntülenme sayısı,

5. kategori için 4 fikir işçisi, günlük 30 asgari haber sayısı, 3.000 tekil ziyaretçi, 9.000 sayfa görüntülenme sayısı ile Yönetmelikte belirlenen diğer şartları taşımaları zorunlu olacak.

İnternet haber sitelerinden, BİK’e en az 3 iş günü önce bildirmeleri şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günlerde ziyaretçi trafik ve içerik şartları aranmayacak.

Tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az yüzde 15’inin doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması gerekecek. 1., 2., 3., 4. ve 5. kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 1 dakika; Genel kategoride ise en az 2 dakika olacak. Genel kategori hariç ve diğer kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin trafik bilgilerinde sadece yurt içi kaynaklı olanlar dikkate alınacak. Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik verilerinin hesaplanmasında, yurtdışı kaynaklı olanların en fazla yüzde 5’i dâhil edilecek.

KİŞİ BAŞI EN AZ 5 METREKARE ÇALIŞMA ALANI

1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek bir maddeyle kadroda beyan edilen fikir işçileri ile orantılı olacak şekilde, gazetecilik faaliyeti yürütülmek üzere tahsis edilmiş işyerinde kişi başına en az 5 metrekare çalışma alanının olması şart kılınıyor.

MAHREÇ KULLANIMI

Yönetmelikte mahreç kullanımı da düzenleniyor. Gazete ve internet haber sitelerinin içeriklerinde;

- Kadroda beyan edilen kişiler tarafından üretilen içeriğin sahibi olan fikir işçisinin belirtilmesi,

- Kamu kurum, kuruluş, müessese, belediye ve iştirakleri ile diğer mahallî idareler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri tarafından hazırlanan basın açıklamaları, bildiriler ve bültenlerde ilgili kurum ve kuruluşların mahrecinin kullanılması,

- Sözleşmeye bağlanmış olarak, telif veya abonelik ücreti ödenmek suretiyle temin edilen haberlerde ilgili kişinin veya haber ajansının belirtilmesi,

- Fikir işçileri tarafından bilgilerin toplanıp derlenerek haberleştirildiği durumlarda haber merkezi ibaresinin kullanılması, zorunlu tutuluyor.

Öte yandan internet ortamı ile süreli ya da süresiz yayınlardan, adı ve gerekli diğer bilgiler mahreç olarak belirtilmek şartıyla, haber sayısının veya yüzölçümünün % 10’unu geçmemek üzere içerik aktarımı yapılabileceği belirtiliyor.

Yönetmeliğe göre herhangi bir yöntem ve surette doğrudan aktarım yapılan her bir haber veya köşe yazısının en fazla %30’una yer verilebilecek. Bu şekilde yapılan aktarımlar özgün içerik olarak kabul edilmeyecek.

İKİ YILDA EN AZ 1 İNCELEME

Resmi ilan yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete veya internet haber siteleri, günlük incelemelerin yanı sıra 2 yılda en az 1 defa Kurum tarafından denetlenecek.

Diğer taraftan süreli yayınların mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmeleri gerekecek.

RESMİ REKLAM YAYIMLAMA HAKKI

Gazete ve dergilerin resmi reklam yayımlama hakkını kazanabilmeleri için haftada bir veya daha sık yayımlananların 12 sayı, 15 günde bir yayımlananların 9 sayı, ayda bir yayımlananların 6 sayı, 2 ayda bir yayımlananların 3 sayı, 3 ayda bir yayımlananların ise 2 sayı yayımlanmış olmaları gerekecek. İnternet haber sitelerinin resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilmeleri için yayımlama taleplerinden itibaren tabi olacakları bekleme süreleri ise 30 gün olacak. Sadece resmi reklam yayımlayacak süreli yayınların kadrolarında en az 2 fikir işçisi istihdam etmeleri gerekecek.