Gençler işsizlikle boğuşuyor

17.05.2019 08:27 YAŞAM
Hayat pahalılığı ve güvencesiz gelecekle boğuşan gençlerin bir diğer büyük derdi de işsizlik. TÜİK verilerine göre; gençlerde işsizlik oranı, yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Bir başka ifadeyle her 5 gençten 1’i işsiz. İşsizlik oranına cinsiyet açısından bakıldığında ise kadınlarda oranın daha büyük olduğu gün yüzüne çıkıyor. Buna göre erkeklerde yüzde 17.6 olurken genç kadınlarda ise yüzde […]

Hayat pahalılığı ve güvencesiz gelecekle boğuşan gençlerin bir diğer büyük derdi de işsizlik. TÜİK verilerine göre; gençlerde işsizlik oranı, yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Bir başka ifadeyle her 5 gençten 1’i işsiz.

İşsizlik oranına cinsiyet açısından bakıldığında ise kadınlarda oranın daha büyük olduğu gün yüzüne çıkıyor. Buna göre erkeklerde yüzde 17.6 olurken genç kadınlarda ise yüzde 25.3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,5.

Üstelik, gençlerin nüfus içindeki payı da oldukça büyük. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Buna göre genç nüfus, toplam nüfusun %15,8’ini oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2’sini erkek nüfus, %48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili Şırnak ve Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; Muğla, Balıkesir ve İzmir oldu.

Gençlerin yarısı mutsuz

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Mutluluk kaynağı olarak da ilk sırayı sağlık aldı. Bunu başarı ve sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde başarı, kadınlarda sevgi oldu. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı başarı aldı.

***

Yaralanma ve zehirlenmeler ölüm nedeni oldu

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının yüzde 40,2’sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görüldü.

Gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48,8’inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı, genç erkeklerde yüzde 54,9 iken genç kadınlarda yüzde 32,9 oldu.

Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10,7, genç kadınlarda ise yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.