Giderayak
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

nasıl da gitti

çok sürem yitti

bu ‘ben’ de bitti

boşa denmesin

can hep coşardı

evrenler dardı

ten sona vardı

söz tükenmesin

sevgi dağ ardı

bak, tan ağardı

öz dile vardı

hep sürer esin