Depremde çöken GSM şirketlerine dikkat çeken bir imtiyaz tanındı. Yayımlanan 140 sayılı OHAL Kararnamesi ile GSM şirketleri, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

GSM şirketleri sildikleri depremzede borçlarını vergiden düşebilecek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 kenti yıkıma uğratan depremlerin ardından bölgede yaşanan iletişim aksaklığı nedeniyle GSM şirketlerine yönelik tepkiler devam ederken, şirketlere dikkat çeken bir imtiyaz tanındı.

Elektronik haberleşme ve su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin tedbirleri içeren 140 sayılı OHAL Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

Kararnameye göre, OHAL süresince depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için yapılacak yeni aboneliklerde ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak.

OHAL illerindeki mobil aboneliklerden 3 ay süreyle telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

İşletmeciler, depremzede abonelere verdikleri hizmetlere ilişkin düzenledikleri faturalardan feragat etmeleri halinde, feragat edilen fatura bedellerini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesi kapsamında gider olarak gösterebilecekler.

Depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere OHAL süresince, sıfır bedel üzerinden düzenlenen hizmet faturalarında, VUK 267. Maddede öngörülen emsal bedel ‘sıfır’ olarak dikkate alınacak. Emsal bedeli sıfır olan hizmetler, kamu alacaklarının hesabına esas matraha dahil edilmeyecek.

VUK’ta Emsal Bedel, “Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer” olarak tanımlanıyor.

BAŞKA BİR BELGE İSTENMEYECEK

OHAL boyunca işletmecilerin tesis edeceği ve aciliyet arz eden iletişim altyapılarından kullanım ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yer seçim belgesini ücretsiz olarak verecek. Bunlar için mülki amirlik tarafından verilecek belge dışında başka bir belge istenmeyecek.

Elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için yapılan elektrik enerjisi talepleri, bölgede elektrik şebekesi bulunması halinde, başka bir belge aranmaksızın hemen karşılanacak. Aboneliğe ilişkin bilgi ve belgeler OHAL’den sonraki 2 ay içinde tamamlanacak.

OHAL bölgesindeki inşaat halindeki HES’lerin inşaat faaliyetine devam edememesi durumunda, DSİ tarafından alınması gereken su yapıları denetim masrafı alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı KararnamesiResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi