birgün

12° PARÇALI BULUTLU

EGE'DE BİRGÜN 10.12.2019 12:15

Güzelbahçe’de Go-Kart’a hayır!

İzmir Karting Kulübü’nün tarım alanına Motor Sporları Pisti yapma girişimine karşı tepkiler büyüyor. Güzelbahçe’ye Go-Kart Pisti yapılması ile doğal yaşamın zarar göreceği ifade edildi

Güzelbahçe’de Go-Kart’a hayır!

BİRGÜN İZMİR

İzmir Karting Kulübü’nün 2018 yılından bu yana Yelki'de tarım alanı olarak belirlenmiş 52 dönümlük alanda Motor Sporları Pisti yapma girişimlerine karşı olan Güzelbahçe’deki STK Bileşenleri ve Güzelbahçe Belediyesi ‘Güzelbahçe’de Go-Karta Hayır’ paneli düzenledi.

Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği ile Ege Çevre ve Kültür Platformu’ndan yapılan ortak açıklamada da, Güzelbahçe’ye Go-Kart Pisti yapılması ile doğal yaşamın zarar göreceği ifade edildi.

GÜLDER Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz moderatörlüğünde yapılan panelde ilk konuşmayı TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk yaptı.

Türk, “Ziraat Mühendisleri Odası kurulduğu andan itibaren tarım alanları üzerine sürekli mücadele içerisindeyiz. Çünkü bu son 5-10 ya da 20 yılın sorunu değil uzun zamandan beri ne zaman bir şey yapılmak istense tarım alanları içerisine yapılmak isteniyor. Neden buralarda yapılmak isteniyor? Çok basit; birincisi işletme maliyetleri, yapım maliyetleri düz alanda yapılması rahat olduğu için. İkincisi ne işletme yaparsanız yapın ev olur, sanayi işletmesi vb. etrafınıza baktığınız zaman zeytin ağaçlarını görmek, etrafta güzel bir vadi görmek bunlarla iç içe olmak hepimizin istediği şeylerden biri. Tabi durum böyle olunca tarım alanları ciddi bir tehdit altına giriyor” dedi.

guzelbahce-de-go-kart-a-hayir-659681-1.

'DOĞAL SİT ALANINA YAPILMASI YANLIŞ'

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 2.Başkanı Uğur Bayrak ise “Burası doğal sit alanı. Yetkili olan Bakanlık birçok alanda olduğu gibi bu alanda da değişiklikler yapmış. Ancak bu yapılan analizler bilimsel verileri taşımıyor. Burası sit alanı olduğu için koruma amaçlı imar planı olması gerekiyor. Yönetmeliğe göre koruma amaçlı imar planı bir ekiple yapılması gerekiyor Planın önemli sıkıntılarından birisi.1/100.000 ölçekte burası tarım alanı olarak görülüyor. Bu planın hedefleri arasında ekolojik dengeyi bozacak olası engellerin aynı zamanda doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri korumak ve geliştirmek bu planın hedefleri arasında görülüyor. Yapılan planda sit alanın koruma kararları mevcut. Burası bir tarım alanıysa siz alt ölçekli planda tarım kullanımlı bir plan yapabilirsiniz” dedi.

'HALK SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ'

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyon Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Soysal da, “Gelişmiş ülkelerde kentin imar planı günlük olarak değişmez; bizim kentlerimizde de değiştirilmemeli bir sabah kalktığımızda ne kentin ortasında gökdelen, ne de şehrin uydusunda Go-Kart görmemeliyiz. Go-Kart yapılırsa ne olur? Yoğunluk artışı olacak. İnsanların bölgedeki yoğunluğu ve hareketliliği artacak. Emsal gösterilerek bölgeye yeni yoğunluk artırıcı tesisler yapılmasının önü açılacak. Artan trafiğe bağlı bölgesel hava kirliliği artacak, çünkü pist yapılmak istenen bölge binek araç trafiği ile ulaşılabilecek. Bölgesel hava kirliliği sadece insanları değil, bölgedeki tüm yeşil doku ve tarım alanlarını olumsuz etkileyecek. Gürültü kirliliği ortaya çıkacak. Bölgede insan dışı canlılarda yok olacak.

Dünya Sağlık Örgütü kentleri bu kargaşadan kurtarmak için ‘sağlıklı kentler ağı’ projesi geliştirdi. Amacı daha yaşanılabilir kentler yaratmak, hava kirliliğiyle mücadele, yeterli yeşil alan ve su olan kentler, tarihi dokunun korunması, tarihi dokulara restore ederek kent yaşamına katılması. Gürültü deyip geçiyoruz aslında gürültü çok büyük bir halk sağlığı sorunu. Canlıları rahatsız eden her türlü ses; gürültü olarak tanımlanır. Duyma kayıplarına neden olur. Duyma kayıpları yavaş gelişiyor. Farkına varıldığı zaman genellikle sağaltımı mümkün olmuyor. Duyma kaybının yanında KVS hastalıklarına, hiper tansiyona, uyku bozukluklarına neden olduğuna dair çok sayıda yayın var” dedi.

'İMAR PLANI NELERE RAĞMEN YAPILIYOR'

Yapılmaması için birçok yasal düzenleme olmasına rağmen neden yapıldığını aktaran Go-Kart Pisti Davası Avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş ise, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Güzelbahçe Belediye Başkanlığı’nın yapmamasına rağmen imar planı, yerel yönetimin iradesi dışında Bakanlık düzeyinde İzmir halkına Güzelbahçe halkına dayatılıyor. Doğal sit alanlarının tarım alanlarının bozulması dayatılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı Anayasaya rağmen bu imar planını değiştiriyor. Anayasa’nın 17. 40. Maddeleri bununla ilgili gerekli hükümleri belirliyor, çevre ve yaşama hakkının öneminden yola çıkılarak Anayasaya konmuş maddeler bulunmaktadır. Bakanlık bu imar değişikliğine giderken her hangi bir katılım hakkı ön görmemiştir, tepeden inme, adı da koruma amaçlı imar planı denmiş enteresan isimli planı Güzelbahçelilere sormadan, Güzelbahçe’nin yerel idaresi olumsuz görüş vermişken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olumsuz görüş vermişken bu planları onaylayıp askıya çıkarmıştır.

Go-Kart pistinin ne kadar büyük bir soruna neden olacağını hayal ettiniz ki imzalar topluyorsunuz panel düzenliyorsunuz. İmar planına itirazlarınızı yapabilirsiniz. Şu an Bakanlık size başka bir imkân bırakmadı ya dava açacaksınız, ya itiraz edeceksiniz ya da Bakanlık yetkililerine mektup yazabilirsiniz. Bizde bu imar planlarının iptali için askıdan iner inmez davayı açacağız. Bu kadar yasalara aykırı şekilde yapılmış olan imar planının mahkeme sürecinde iptal olacağı inancımızda tam. Gerekli hukuki mücadelemizi yapacağız” dedi.

'DOĞAYA VE İNSANLARA ZARARI VAR'

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Go-Kartın yapıldığı yerin doğru bir yer olmadığını, doğaya ve insanlara zarar verecek bir konumda olduğunu söyledi.

İnce, “Biz Güzelbahçe’de yapılacak yatırımlara ve Güzelbahçe’nin gelişimi için her türlü projede varız. Fakat bu proje ne Güzelbahçe’nin gelişim ne de Güzelbahçe’ye yatırım için doğru bir proje değildir. Toplumun karşı çıktığı, toplumun kabul etmediği bir projeyi halka rağmen yapmaya çalışıyorsanız bu o halkı yok saymaktır. Go-Kartın yapılması düşünülen alanın doğanın kalbine bir hançer gibi saplanacağını ve oradaki doğal yapıya zarar vereceğini, hem insanlar hem de o ortamda yaşayan hayvanlar için büyük bir tahribata yol açacağını biliyoruz. Plan Bakanlık tarafından onaylanmış, askıya çıkmış. Biz İzmir Çevre İl Müdürlüğü’ne itirazımızı yapacağız. İtirazımız kabul edilmezse hukukun bize verdiği haklarımızı kullanacağız. Umarım bu yanlıştan kısa sürede dönülür” diye konuştu.

'DOĞAL YAŞAM ZARAR GÖRECEKTİR'

Öte yandan Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği ile Ege Çevre ve Kültür Platformu’ndan yapılan ortak açıklamada da, Güzelbahçe’ye Go-Kart Pisti yapılması ile doğal yaşamın zarar göreceği ifade edildi.

Açıklamada, “Profesyonel bir Go Kart aracı 90-110 Db ses yapabilmekte ve hızlandıkça sesleri artmaktadır. Sadece ses düzeyi değil, yankı ve titreşim şiddetleri çok yüksektir. Aynı anda çalışan çok sayıda aracın etkisi bu etkiyi katbekat şiddetlendirecektir. Çanak şeklindeki bu vadide böyle bir pistin etrafına yapılabilecek ses bariyerleri, tüm canlılar için yeterli korumayı sağlamaktan uzaktır. Bu topografik yapı sesin şiddetini daha da arttırarak daha geniş alanlarda yankılanmaya yol açabilecek ve Yelki’yi bütünüyle etkisi altına alacaktır. Bu bölge için pist projesi uygulamaya geçerse sincapları, tilkileri ve kuşlarıyla halen pek çok vahşi hayvanın yaşamaya devam ettiği alanda titreşim, ses ve araçların yaratacağı emisyon nedeniyle doğal yaşam zarar görecektir. Yanı başındaki yerleşim alanları, huzurevi ve çok sayıda okulda okuyan öğrencilerimiz bu durumdan ötürü son derece olumsuz etkileneceklerdir” denildi.

guzelbahce-de-go-kart-a-hayir-659682-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız