Haber-Sen İstanbul Şubeleri tarafından yapılan açıklamada, "Sürgünlerle bizi cezalandırdıklarını, sendikal mücadelemizi engelleyeceklerini sananlar yanılıyorlar. Emekçilerin hakları ve sendikal haklarımız için meşru ve fiili mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Haber-Sen İstanbul Şubeleri: Sürgünlerle bizi cezalandırdıklarını sananlar yanılıyorlar

Haber-Sen İstanbul Şubeleri, PTT yönetiminin 30 Eylül'deki “hizmet gereği” gerekçesi ile üyelerinin İzmir, Ankara, Trabzon, Mersin illerinden Hakkari, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Mardin illerine sürgün edildiğini ifade etti.

Haber-Sen İstanbul Şubeleri tarafından yapılan basın toplantısında ortak açıklama okundu.

"182 yıllık geçmişe sahip olan kurumumuz PTT, günlük yaşamda bütün vatandaşların hayatına dokunan ya da işinin düştüğü değerli ve nadide bir kurumdur. Kurumumuz kritik öneme sahiptir" denilen açıklamada, "Sendikamız PTT Genel Müdürlüğünün son dönemlerde yürüttüğü bazı politikaların yanlış olduğunu ifade etmiş ve kamu kurumunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken durumlarda hukuki adımlar atmıştır" ifadelerine yer verildi.

TALEPLER

Açıklamada, şu taleplere hatırlatıldı:

">> 7201 sayılı Tebligat Yasasının gereği yerine getirilsin, hukuk kuralarına riayet edilsin!

>> 2018 yılından itibaren durdurulan personel alımı bir an önce yapılsın!

>> 2014 yılından beri görevde yükselme sınavı açılmayarak kendi yandaşlarına ve sarı sendikanın yöneticilerine kadro verme hukuksuzluğuna son verilsin, bir an önce görevde yükselme sınavı açılsın!

>> Parçalı personel yapısına, performansa dayalı, esnek çalışmaya, angaryaya, sayı dayatmasına son verilsin!

>> Liyakatsiz, iş bilmez kişilerin üst düzey kadrolara atanmasına son verilsin!

>> Usulsüzlük, yolsuzluk sonucu ortaya çıkan zararlar incelensin, kurum şeffaf bir denetim mekanizması ile denetlensin!

>> Sendikal ayrımcılık yapan kontrolör ve müfettişler derhal görevden el çektirilsin!"

"Bu talepler neticesinde sendika üye ve yöneticilerimiz sürgün edilmiştir" denilen açıklama, şöyle devam etti:

"PTT Yönetiminin, Sendikamıza yönelik saldırılarına, üyelerimizin sürgün edilmesine, haksız, hukuksuz uygulamalarına, liyakatsiz işleyişlerine karşı durmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla Batman’dan ve İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatılmış, yürüyüş sonunda 09 Eylül 2022 tarihinde saat 12.30’da PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmak istenmiştir. Emniyet görevlileri tarafından basın açıklaması engellenmiş, yöneticilerimiz ve üyelerimiz darp edilmiş, Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapılmıştır."

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Sürgünlere karşı yürüyüşümüz ve basın açıklamasından sonra PTT yönetimi, yasal düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak 30.09.2022 tarihinde 'hizmet gereği' gerekçesi ile yine üyelerimizi İzmir, Ankara, Trabzon, Mersin illerinden Hakkari, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Mardin illerine hukuksuz bir şekilde sürgünlere imza atmıştır. “Hizmet gereğinin” ne olduğu konusunda bir açıklaması olmayan PTT yönetimi, Kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, kararların gerekçeli olması gibi iyi yönetim ilkelerine aykırı işlem tesis etmiştir.

Kurumda yaşanan hukuka aykırı uygulamaları, liyakatsiz atamaları, haksız kazançları, hak kayıplarını dile getirmemizden rahatsız olan PTT yönetimi ve atamalara imza atan yöneticiler Türk Ceza Kanunu 118. Maddede düzenlenen Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işlemektedir. Sürgünlerle bizi cezalandırdıklarını, sendikal mücadelemizi engelleyeceklerini sananlar yanılıyorlar. Emekçilerin hakları ve sendikal haklarımız için meşru ve fiili mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. HABER-SEN olarak hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için birleşmeye, ortak mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."