TEDU Gender Podcast’inin 4'üncü bölümünde merkezin gönüllü üyesi Burcu Sarı Karademir ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo kadın ve çocuk yoksulluğu üzerine konuştu. Podcastte yoksulluğun ve ekonomik krizin en çok çocuklar ve kadınları etkilediği ifade edildi.

Hacer Foggo: Yoksulluk gelecek nesillere devrediliyor

Birgün/Ankara

TEDU Gencer Podcast'in 4'üncü bölümünde 'Yoksulluğa Hak Temelli Bakış ve Kadın ve Çocuk Yoksulluğu Üzerine' konuşuldu.

Podcast'te yoksulluk çok boyutlu bir insan hakları ihlali olarak tanımlanarak çözümün de bütüncül, önleyici ve hak temelli olması gerektiğinin altı çizildi.

Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, pandemiyle başlayan ve hala devam eden ekonomik kriz sürecinden özellikle çocukların ve kadınların ağır şekilde etkilendiklerini sahadan tecrübeleriyle anlattı.

Söyleşide, ailesine yardım etmek için okuldan ayrılan çocukların sayısındaki artışa dikkat çekilirken, çocukların eğitim hakkından mahrum kalmalarının onları yoksulluk tuzağına düşürdüğü ve yoksulluğun gelecek nesillere devredilen bir aile mirası olarak ortaya çıktığının altı çizildi.

Foggo’nun değindiği çarpıcı konulardan biri yoksulluğun kız çocuklarının okullaşmasına olumsuz etkisi ve bunun sonunda kadın yoksulluğunun da temelini oluşturması oldu. Ayrıca, Foggo kadın yoksulluğuyla mücadelede yapılan yanlışlıklara ve eksikliklere de değinirken kadınların yoksullukla mücadelesinin içinde yatan umut, direniş, dayanıklılık ve yaratıcılığı da anlattı. Söyleşide, derin yoksullukla mücadelenin ağırlığıyla nasıl baş edilebileceği, dayanışmanın nasıl büyütülebileceği ve umudun nasıl örgütlenebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.