‘Açılışının 100. Yılında TBMM’nin Vatandaş Algı Araştırması’ yapıldı. SAD Strateji Araştırma Şirketi tarafından 27 ilde, 1.518 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, siyaset kurumu güven açısından kırmızı alarm veriyor

'Halk Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun değil'

Açılışının 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 'Vatandaş Algı Araştırması' adı altında yapılan anket sonuçları yurttaşların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, TBMM, milletvekilleri ve siyaset kurumundan beklentilerini ortaya koydu.

SAD Strateji Araştırma Şirketi tarafından, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin yer aldığı 27 ilde, 1.518 yurttaşla gerçekleştirilen anket sonuçları, oldukça düşündürücü tespitler ortaya koydu.

SORUNLARIN ÇÖZÜM YERİ OLARAK SİYASİ PARTİLER SINIFTA KALDI

Araştırmaya göre, yurttaşlar Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm yeri olarak önce Meclis, sonra Cumhurbaşkanlığı’nı görüyor. “Size göre Türkiye’nin temel sorunlarının çözüm yeri öncelikli olarak neresidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,4 ü ‘Meclis, yüzde 19,2’i ‘Cumhurbaşkanlığı’ diyor. Sorunlara çözüm noktası olarak Cumhurbaşkanlığına işaret eden katılımcıların ağırlıklı olarak AKP'ye oy verenlerin olduğu belirtiliyor. Katılımcıların sadece yüzde 2,9’un çözüm yeri olarak siyasi partileri görmesi dikkat çekiyor.

YURTTAŞLAR CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KONUSUNDA MEMNUN DEĞİL

“Sizce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yurttaşların verdiği cevaplar bu konuda kararsız olduklarını gösteriyor. Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Katılımcıların yüzde 31,2’si ‘Evet’, yüzde 32,5’i ‘Kısmen’, yüzde 36,3’ü ‘Hayır’ cevabını veriyor.

Bu soruya, AKP'ye oy verenlerin yüzde 5,0’i ‘hayır’ cevabı verirken, . Buna karşılık ‘Evet’ ve ‘Kısmen’ diyen CHP’ye oy verenlerin oranın ise yüzde 31 olduğu gözleniyor.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamasından genel olarak memnuniyet dereceniz nedir?” sorusuna ise katılımcıların ancak yüzde 32 civarında olumlu cevap verdiği gözleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnun olmayan yurttaşların oranı ise yüzde 47,3, kararsız katılımcılarla birlikte bu oran yüzde 52,2 ye yükseliyor.

YURTTAŞ, KUVVETLER AYRILIĞINDAN UMUDU KESMİŞ GÖRÜLÜYOR

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler ayrılığı çerçevesinde en iyi işleyen ayağı hangisidir?” sorusuna yurttaşlar ilginç cevaplar veriyor. Katılımcıların yüzde 8,6’sı ‘Yasama’(TBMM), yüzde 41,8’i ‘Yürütme’ (Başkanlık), yüzde 2,3’i ‘Yargı’, yüzde 47,2’i ‘Hiçbiri’ cevabını veriyor.

TBMM DENİNCE, MİLLETİN TEMSİL YERİ AKLA GELİYOR

“TBMM denildiğinde aklınıza ilk aşağıdakilerden hangileri gelir?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtların oranı ise sırasıyla şöyle:

Yüzde 39,1 ‘Milletin temsil yeri, yüzde 36,2’si ‘Milli irade’, yüzde 26,6’sı ‘Kanun/yasa çıkarıldığı yer’, yüzde 16,3’ü ‘Cumhuriyet’, yüzde 14,4’ü ‘Siyasi Partiler’, yüzde 9,9’u ‘Kurutuluş savaşı’, yüzde 9,8’i ‘Dokunulmazlık’, yüzde 9,4’ü ‘Milli Hâkimiyet.

halk-cumhurbaskanligi-sisteminden-memnun-degil-721995-1.

TBMM’NİN ETKİNLİĞİ DÜŞTÜ GÖRÜŞÜ HAKİM

Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra TBMM’nin etkinliğinin daha da arttığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 12,4’ü ‘Evet daha da artı’, yüzde 15,3’ü ‘Kısmen arttı’, yüzde 18,7’si ‘Değişen bir şey yok’, yüzde 53,6’sı ‘Etkinliği daha da düştü’ yanıtını veriyor. Oranlarda, ‘Etkinliği daha da düştü’ görüşünde olanların oranının yüzde 50’nin üzerinde olması dikkat çekiyor.

HALKLA İLİŞKİLERDE MECLİS’İN NOTU KIRIK

“Sizce Milletin temsil yeri olan TBMM’nin halkla kaynaşması ve etkileşimi yeterli mi?” sorusuna katılımcıların verdikleri yanıttan Meclis’in halkla ilişkilerde sınıfta kaldığı gözleniyor. Bu soruya katılımcıların yüzde 5,1’i ‘Evet yeterli’, yüzde 25,6’sı ‘Kısmen yeterli’, yüzde 69,6’sı ‘Hayır yetersiz’ cevabı veriyor. Oranlar, TBMM’nin halkla kaynaşma ve etkileşimde yeterli olarak görülmediğini açıkça ortaya koyuyor.

halk-cumhurbaskanligi-sisteminden-memnun-degil-721993-1.

TBMM BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR, YURTTAŞ MECLİS’TEN YENLİK BEKLİYOR

“TBMM’nin beklentilerinizi tam olarak karşıladığına inanıyor musunuz?Genel olarak düşündüğünüzde TBMM’nin çalışmalarından memnuniyet dereceniz nedir?” sorusuna katılımcıların % 58,5’i ‘Memnun değilim’ yanıtını verirken, memnun olanların oranının yüzde 14,6’da kaldığı görülüyor. Ankete göre TBMM’nin yurttaşlarınbeklentilerini karşılamadığı sonucu ortaya çıkıyor.

"TBMM’nin ciddi bir yenilik yapmasına ihtiyaç var" ifadesine katılımınız nedir?” Yurttaşlar bu soruya yüzde 90 gibi yüksek oranda olumlu yanıt vererek, Meclisten yenilik beklentisini ortaya koyuyor

SİYASET KURUMUNA GÜVEN AZ

Anket, yurttaşların siyasete güvenmediğini de ortaya koyuyor. “Siyaset kurumuna güven düzeyiniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 34,2 ‘Güveniyorum’, yüzde 28,6 ‘Ne güveniyorum/Ne güvenmiyorum’, yüzde 37,2 ‘Güvenmiyorum’ yanıtını veriyor.

YURTTAŞ VEKİLLERDEN ŞİKAYETÇİ

“Milletvekillerinin yurttaşların sorunlarıyla yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ise milletvekilleri açısından hiç iç acıcı sonuçlar vermiyor. Yurttaşlar tıpkı siyaset kurumuna güven sorusunda olduğu gibi ezici bir oranda milletvekillerinin halkın sorunları ile yeterince ilgilenmemesinden şikayet ediyor. Katılımcıların yüzde 4,3’ü ‘Evet’, yüzde 34,8’i ‘Kısmen’, yüzde 60,9’u bu soruya ‘Hayır’ yanıtını veriyor.

halk-cumhurbaskanligi-sisteminden-memnun-degil-721994-1.

MECLİS MİLLETİN GÜVENCESİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırmada, “"TBMM’nin varlığı milletin güvencesidir" ifadesine katılımınız nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,1’i ‘Katılıyorum’, yüzde 27,8’i ‘Kısmen’, yüzde 19,1’i ‘Katılmıyorum’ yanıtını vererek, Meclis’in varlığının milletin güvencesi olduğu gerçeği de ortaya koyulmuş oluyor.

(ANKA)