Anketler, halkın krizin sorumlusu olarak iktidarı gösterdiğini belirtti. Yöneylem’e göre katılımcıların yüzde 77’si “Krizin nedeni hükümetin yanlış politikaları” dedi.

Halk krizin gerçek sorumlularını biliyor

Politika Servisi

Seçim sonrası krizin faturasını yurttaşın sırtına yükleyen iktidar milyonları büyük bir yoksulluk sarmalına hapsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan krizin farkında olduklarını ancak bunun kendi yönetimlerinden değil, küresel kriz ve dış mihraklardan kaynaklandığını iddia etti. Kamuoyu yoklamaları ise halkın krizin asıl sorumlusunun farkında olduğunu gösterdi. Yöneylem Araştırma, 'ekonomik krizin nedenlerini' sorduğu anketinin sonuçlarını paylaştı. Ekonomik krizin sebebi olarak liyakatsizliği gösterenlerin oranı yüzde 72, ekonomi politikalarında yanlışları gösterenlerin oranı yüzde 77, tek adam sistemini gösterenlerin oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü. "Dış güçlerin saldırıları" diyenlerin oranı ise sadece 32 puanda kaldı.

"Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı" başlıklı ankette katılımcılara 'ekonomik krizin nedenleri' soruldu. "Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" cevabına "Tamamen katılıyorum" ve "Katılıyorum" yanıtını veren katılımcıların oranı yüzde 76.8 oldu. "Hiç katılmıyorum" ve "Katılmıyorum" diyenler ise yüzde 15,4'te kaldı.

Ankette ekonomik sorunların nedeni olarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni işaret edenlerin oranı ise yüzde 57 seviyesinde çıktı. "Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde likayatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" diyenlerin oranı ise yüzde 71.5 oldu. AKP iktidarı tarafından sıklıkla dile getirilen "dış güçlerin saldırıları" argümanı da ankette soruldu. "Ekonomik sorunların nedeni dış güçlerin saldırılarıdır" diyenlerin oranı 32 puanda kaldı. Katılımcıların yüzde 57.1 oranında görüşe katılmadığını bildirdi.

ALDIĞI VE SATTIĞI ÜRÜNE HER GÜN ZAM GELİYOR

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi de ekonomik krizin ve fiyat artışlarının semt pazarlarındaki yansımalarına dair Diyarbakır merkezli bir anket çalışması gerçekleştirdi. Diyarbakır Merkeze bağlı, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 180 satıcı ile yüz yüze gerçekleşen çalışmada, pazar ürünlerindeki fiyat artışlarının sebeplerine, alım gücüne etkisine, pazarcının fiyat artışlarından etkilenme hallerine, alıcı-pazarcı arasındaki ilişkiye ve fiyat artışlarının etkisine dair algı ve öngörüler araştırıldı.

Ortaya çıkan verilere göre “Aldığınız Ürünlere Sizce Neden Zam Gelmektedir?” sorusuna pazarcıların yüzde 42,4’ü mazot/benzin fiyatlarının yükselişi, yüzde 27,8’i yanlış ekonomik politikaları, yüzde 9,3’ü döviz-altın yükselişi, yüzde 5,3’ü kuraklık, yüzde 4’ü fırsatçılık yanıtını verdi. Fiyat artışlarının satışlara etkisi için yüzde 78,3’ü ‘çok düştü’, yüzde 14,4’ü ‘düştü’, yüzde 5’i ‘değişmedi’, yüzde 1,1’i ‘arttı’, yüzde 1,1’i ‘çok arttı’ yanıtını verdi. Araştırma grubuna katılan görüşmecilere Satılamayan ürünlerinizi ne yapıyorsunuz? Sorusu da yöneltildi. Bu soruya; yüzde 52,8’i ‘akşama doğru zararına satış yaparak elden çıkarıyoruz’, yüzde 15’i ‘ertesi güne daha uygun satıyoruz’, yüzde 10’u ‘çöpe atıyoruz’, yüzde 6,7’si ‘kalan ürünleri yoksullara veriyoruz’, yüzde 6,7’si ‘satılabilecek kadar ürün getiriyoruz’ yanıtlarını verdi.