Kamu emekçileri ve emeklileri 2017 yılını da kayıpla kapattı. KESK’in raporuna göre, 2017’de maaşlar ortalama en az yüzde 3 eridi. Emekçiler, kayıplarının telafisini istiyor

Hangi zam, hangi müjde? Memurun maaşı yüzde 3 eridi!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı enflasyon rakamları, beş milyon kamu emekçisi ve emeklisinin 2017 yılını da kayıpla kapattığını ortaya koyuyor.

TÜİK verilerine göre 2017’de yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşirken, 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 11,14 oldu. Bu veriler, hem yıllık hem de ortalama olarak son 14 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığına işaret ediyor. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarının, sokakta-çarşıda-pazarda yaşanan gerçek enflasyonu yansıtmaktan çok uzak olduğu da biliniyor.

‘Zam müjdesi’ mi gerçekten?
Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet arasında imzalanan 3’üncü Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 2017 yılı maaşlarında ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 4 artış yapılması ve altışar aylık dilimlerde enflasyonun belirlenen artışların üzerine çıkması durumunda farkın maaşlara yansıtılması karar altına alınmıştı. İlk altı ayda (ocak-haziran) enflasyon yüzde 5,92 olarak açıklanmış, bunun üzerine kamu emekçilerine toplu sözleşme ile yapılan yüzde 3’lük artışın üzerine yüzde 2,92 oranında enflasyon farkı verilmişti.
İkinci altı ayda (temmuz-aralık) ise enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleşmesi üzerine kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarına, ortaya çıkan yüzde 1,69’luk enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu artış kamuoyuna ‘zam müjdesi’ olarak lanse edildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), enflasyon farkının ‘zam’ olarak yansıtılmasının gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını vurguluyor, çünkü kamu emekçilerinin maaşlarında enflasyon oranında artış yapılması gerçekte ‘sıfır zam’ anlamına geliyor. Üstelik her iki dönemde de enflasyon farkı verilmesine rağmen kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşları erimeye devam ediyor.

Maaşlar en az yüzde 3 eridi
KESK’in hazırladığı raporda, “altışar aylık dilimler halinde yapılan artışları birikimli toplayıp üstüne bir de enflasyon farkını ekleyerek yapılan kümülatif hesaplama yönteminin tamamen aldatmaca” olduğu belirtiliyor. Rapora göre bu hesaplama yöntemi, emekçilerin içinde bulundukları dönemin gerçeğini yansıtmadığı gibi, gelir vergisinin maaşlarda yarattığı erimeyi de görmezden geliyor.

KESK’e göre, emekçilerin maaşlarındaki yıllık ortalama artışı temel almak her zaman daha doğru ve daha gerçekçi. Raporda, “Kamu emekçilerinin-emeklilerinin maaşlarında 12 aylık dönemde yaşanan ortalama artış, açıklanan 12 aylık ortalama enflasyonun, yani yüzde 11,14’ün üzerinde ise ancak o zaman bir ‘zamdan’ bahsetmek mümkün” deniliyor.

Buna göre, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 2017 yılında maaşlarında ortalama yüzde 9,06 artış yaşandı. 2017 yılının 12 aylık ortalama enflasyona ise yüzde 11,14. Bu durumda maaşlar 2017 yılında artmak bir yana, enflasyon karşısında yüzde 2,08 oranında erimiş durumda. Üstelik bu erimeye gelir vergisi dilimleri sonucu yaşanan kayıplar dâhil değil. KESK’in raporuna göre, “bu kayıplar da eklendiğinde kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarının 2017 yılında ortalama en az yüzde 3 eridiği rahatlıkla söylenebilir.”

‘Kayıplarımız telafi edilsin’
KESK, Memur-Sen’in hükümetle imzaladığı ‘satış sözleşmeleri’ nedeniyle kamu emekçilerinin yaşadığı bu kayıpların telafisini istiyor. Raporda şöyle deniyor:

“Bugün yaşanan tablo karşısında ‘memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik’ nutuklarının hiçbir kıymeti kalmamıştır. Her şeyden önce ezdirilmediğimiz söylenen resmi enflasyonun yaşanan gerçek enflasyonla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Buna rağmen kimsenin kamu emekçilerine, emeklilerine Alicengiz oyunları ile en asgari seviyeye çekilerek verilen bu resmi enflasyon farkını kamuoyuna ‘zam müjdesi’ olarak sunmaya hakkı yoktur. Bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri insanca bir yaşama yetecek ücreti ve güvenceli çalışma koşullarını fazlasıyla hak etmektedir.”