Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi polikliniklerinin Mamak Devlet Hastanesi’ne kaydırılmasıyla meslek hastalığı tanısında ciddi azalma yaşandı.

Hastaneyi kapatınca hastalık bitti!

HABER MERKEZİ

Meslek hastalıkları hastaneleri AKP iktidarı tarafından aşamalı olarak etkisizleştirildi. İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere ülkede toplam 3 tane bulunan meslek hastalıkları hastaneleri artık teşhis koyamaz durumda. İstanbul’daki meslek hastalıkları hastanesi bir klinik olarak hizmet verirken Zonguldak’taki ise sadece göğüs hastalıklarına bakıyor. Bu 3 hastaneden en büyüğü olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin meslek hastalıkları dışında tüm poliklinikleri ise personeli ile Mamak Devlet Hastanesi’ne kaydırıldı. Hastane personelinin çoğunu kaybettiği gibi teknik ekipmanlarında da azalma yaşadı. Ankara Meslek Hastanesi’ndeki uygulamaya yönelik ise tepkiler dinmiyor. Türk Toraks Derneği’nden (TTD) Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Dr. Fatma Erboy meslek hastalığı tanısında ciddi azalma yaşandığını belirtti.


TANIDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Erboy, meslek hastalıklarının birçok hekim tarafından değerlendirilerek teşhis edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 3 meslek hastalığı hastanesinden biri olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin şartlarının acilen iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Erboy, bu durum nedeniyle işçilerin mağdur olabileceğine dikkat çekerek "Hastane imkânlarının yetersizliği nedeniyle hastalar üçüncü basamak kurumlara yönlendiriliyor. Sonuçlandırılamayan başvurular sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da çalışanların sevk sayısı azaltılıyor. Bunun sonucu olarak da hem başvurular hem de tanı koyulabilen 'meslek hastalığı' sayısında ciddi düşüş olmaktadır" dedi.

TEKNOLOJİ YETERSİZ

Erboy, "Meslek hastalıkları tanısı poliklinik koşullarında tek branş ve kısıtlı tetkik imkânı ile tamamlanabilen bir süreç değil” dedi. Meslek hastalığı tanısının birçok uzmanlık dalının görüşüne ihtiyaç duyulan bir süreç olduğunu aktaran Erboy, bu süreçte laboratuvar ve teknolojik imkânların olması gerektiğine de dikkat çekti. Erboy, “Meslek hastalığı tanısı ve raporunun muhatabı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme gereğince elektronik raporda ‘Dahiliye, KBB, Göz Hastalıkları, Ortopedi veya Genel Cerrahi, Nöroloji veya Psikiyatri’ uzmanlıklarının da imza ve onayı gerekmektedir" diye konuştu.

EKSİKLER GİDERİLMELİ

Erboy son olarak şunları söyledi: "Maalesef başvuran olgular üçüncü basamak kurumlara yönlendirilmek zorunda kalınıyor. Sonuçlandırılamayan başvurular sonrası SGK tarafından da çalışanların sevk sayısı azaltılıyor. Haliyle hem başvurular hem de tanı koyulabilen meslek hastalığı sayısında ciddi düşüş olmaktadır. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. 1978 yılından beri hakkıyla meslek hastalıkları tanı, bildirim, tedavi, izlem işlevini yürüten ve bu konuda çok deneyimli bir kadroya sahip olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin bu şekilde atıl hale gelmesi kabul edilemez."