"Havayı kirletme izni" iptal edilmeli

13.11.2019 14:29 SAĞLIK
13 termik santralın bacalarına filtre takma sürelerinin 2,5 yıl uzatılmasına sağlık meslek örgütleri tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, “İnsanların erken ölümüne, akciğer, kalp ve nörolojik hastalıklara neden olan zehir salınımı sona ermelidir” dedi

BirGün ANKARA

TTB, Türk Toraks Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, 13 termik santralın bacalarına filtre takılması için 2,5 yıl ek süre tanınmasının, insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi.

TTB’de ortak basın açıklaması yapan meslek örgütleri adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Bizler yasal kılıf altında 2,5 yıl daha sürdürülmek istenen bu ‘zehir’ salınımının insanların erken ölümüne, akciğer, kalp ve nörolojik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığa ve kansere neden olacağını çok iyi biliyoruz. Bu ‘kirletme izni’ bir an önce iptal edilmelidir” dedi. Adıyaman, bu santrallerin gerekli önlemler alınıncaya kadar kapatılması gerektiğini vurguladı.

KİRLETME İZNİ İPTAL EDİLMELİ

Termik santrallerin “havayı kirletme izin”lerinin uzatılacağı bölgelerin tamamında 2019 yılındaki hava kirliliği düzeylerinin Avrupa Birliği ölçütlerini çok fazla aştığını kaydeden Adıyaman, şunları söyledi:

“Avrupa Birliği ölçütlerine göre hava kirliliği yılda en fazla 35 gün aşılabilecekken bu bölgelerde yaşayan insanların mevcut durumda bile yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu saptanmıştır. Bu bölgelerde hava kirliliği hali hazırda dahi çok ürkütücü boyutlardadır. Bu santrallerin üçünün zaten hava kirliliği açısından çok ciddi sorunlar yaşayan Bursa, Manisa ve Yatağan’da olması olayın vahametini daha da artırmaktadır.

Santralların havayı kirletme izinlerinin 2022 yılına kadar uzatılması, halkın sağlığının hiçe sayılması pahasına, firmaların ekonomik olarak kayırılması anlamına gelmektedir. Bu nedenlerle, Meclis Genel Kurulu’na sunulan ve santrallara ‘kirletme izni’ veren girişim iptal edilmelidir.”

cukurda-defineci-avi-540867-1.