Google Play Store
App Store

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün basın-yayın organlarında yer alan döviz işlemlerinde kimlik zorunluluğu haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tebliğ ile yapılan değişikliğin döviz piyasalarına herhangi bir müdahale getirmediği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz bürolarına ilişkin düzenleme' eleştirilerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarıyla ilgili düzenlemelere ilişkin eleştirilere, “Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur" yanıtını verdi. Açıklamada tebliğ ile yapılan değişikliğin döviz piyasalarına herhangi bir müdahale getirmediği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve dünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğ değişikliğiyle getirilen, döviz işlemlerinde kimlik tespiti zorunluluğu ile ilgili eleştirilere yanıt verildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür.

12 Ekim 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı.

‘TÜM İŞLEMLERİN DE KAYIT ALTINA ALINMASI HEDEFLENMİŞTİR’

2018-32/45 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.”