Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıklanan yeni ekonomi adımlarının ardından serbest piyasa kurallarına vurgu yaptı. "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" denilen Bakanlık açıklamasında, 'mali disiplinden' taviz verilmeyeceği ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını, cazibesini artıracak uygulamalar sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına karar verdi. Açıklanan yeni sistemin ardından Bakanlık, yeni adımların ardından "Mali disiplinden taviz verilmeyecek" mesajı verdi.

Bakanlık açıklamasında 'serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden' lira kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceği belirtildi. Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalara devam edileceğini söyleyen Bakanlık, kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacağını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün (9 Haziran) yurttaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi gerekçesiyle, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerine başlanacağını açıklamıştı. 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacak işlemlerle birlikte ihraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlanacak ve kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Ekonomistler, gelire endeksli senet adımının etkili olmayacağı görüşünde.

GES NEDİR?

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmişti.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmişti.

GES getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınıyor. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe'de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılıyor.