birgün

24° AÇIK

Hekimler, özlük hakları ve sağlıklı çalışma şartları için grevde

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen hekimler, TTB’nin çağrısıyla bugün greve gitti. Hekimler, yurttaşlardan acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak kendilerine destek vermesini istedi.

GÜNCEL 08.02.2022 10:59
Hekimler, özlük hakları ve sağlıklı çalışma şartları için grevde
Abone Ol google-news

Hekimler bugün, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi içeren düzenlemenin Meclis’e gelmesi için greve gitti.

“Emeği görmezden gelinen, mesleki değerleri yok sayılan, çalışma şartları sağlıksız, çalışma alanları güvencesiz olan bizler ‘Artık yeter, şimdi G(ö)rev zamanı!’ diyoruz” açıklamasında bulunan TTB, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurulmayarak sağlık çalışanlarına destek verilmesini istedi.

Açıklamada, bugün (8 Şubat) günü tüm illerde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların geri çevrilmeyeceği de kaydedildi.

İTO BAŞKANI SAİP: TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA GREVLERE DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Çapa’daki grevde açıklamalarda bulundu.

Hekimlerin topluma adanmış bir mesleğin mensupları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Saip, devam eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz olmadıklarını belirterek, “Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretinin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Haftası’na giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve (greve) hazır olduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” dedi.

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978069-1.

TTB, sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 150'lik bir iyileştirme istiyor. Ayrıca “ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde reçete ücretinin iptal edilmesi, liyakatsız atamaların durdurulması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi” talepleri arasında yer alıyor.

Hekimlerin haklarında iyileştirme yapan düzenleme, Aralık 2021'de önce Meclis’te bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş ancak daha sonra geri çekilmişti.

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978070-1.

TTB, 15 Aralık'ta bu durumu protesto etmek için "G(ö)REV" adını verdiği iş bırakma eylemini gerçekleştirmişti. Daha sonra düzenlemenin Meclis'e getirilmesi için ‘Beyaz Nöbet’ eylemi başlatan TTB, bu eylemden de sonuç alamamıştı.

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978125-1.

SES DE GREVDE

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi de kamu çalışanlarına 2022'nin ilk 6 aylık dilimi için verilen maaş zammının Ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek bugün greve gitme çağrısı yaptı.

SES'ten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 'g(ö)revimize' katılma çağrısı yapıyoruz" denildi.

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978071-1.

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA GREV

Hekimler ve sağlık emekçileri, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi içeren düzenlemenin Meclis’e gelmesi için greve gitti. İzmir, Aydın, Muğla’da da sağlıkçılar özlük hakları ve talepleriyle ilgili açıklama yaptı.

İzmir’de merkezi basın açıklaması Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi poliklinik önünde, Muğla’da da Fethiye Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan etkinlikte konuşma yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Sağlığı ticari bir sektör olarak gören sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık bir hak olmaktan çıkarılmış alınıp satılan bir meta haline getirilmiştir. Oluşturulan kar odaklı bir sağlık sistemi ile hekimlerin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleştirilmiş, gelinen aşamada sağlığa erişimde giderek artan sorunlar ortaya çıkmış ve sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Son dönemde hekimlerde artan istifa ve erken emekliliklerin yanı sıra genç hekimler yurt dışında hekimlik yapma başvuruları artış göstermektedir. Son 10 yılda yurtdışına göç eden hekim sayısı 24 kat artmıştır ve yalnızca geçtiğimiz ocak ayında 197 hekim Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışında çalışma belgesi için başvurmuştur. Daha iyi bir sağlık ortamı için, uzun süredir diğer sağlık emek meslek örgütleri ile birlikte sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı mücadele ediyoruz” dedi.

Op. Dr. Çamlı, sağlık emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

“-İnsanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyacak temel ücret istiyoruz!

-Güvenli çalışma ortamları ve İnsanca çalışma koşulları istiyoruz.

-Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini istiyoruz.

-Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

-Personel eksikliğinin hızla kadrolu, güvenceli istihdam ile giderilmesini istiyoruz.

-Etkin ve caydırıcı Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.

-Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmasını istiyoruz.

-Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun unutulmamasını, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

-Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesini istiyoruz.

-İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını; iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınmasını istiyoruz.

-Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini istiyoruz.

-Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesini istiyoruz.

-Salgın koşulları gerekçe gösterilerek görev tanımlarımıza uymayan, sağlığımızı riske atan, angarya iş yükleyen görevlendirmelerin sonlandırılmasını istiyoruz.

-Sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da sağlık çalışanlarının özlük hakları da ancak toplumsal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

Op. Dr. Çamlı, şunları söyledi: “Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirene bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerinin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken sağlık alanında büyük buluşmalar gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.”

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978161-1.
İzmir

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978162-1.
Aydın

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978163-1.
Muğla

ANTALYA'DA TALEPLER AÇIKLANDI

SES ve Antalya Tabip Odası da bir günlük grev eylemi gerçekleştirdi. Sağlık emekçileri sabah Akdeniz Üniversitesi H Blok içinde toplanarak burada basın açıklaması yaptı.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof Dr Nursel Şahin, "Hakkımızı aramak için G(ö)REV’deyiz, şiddete karşı etkili bir yasa çıkarılması için G(ö)REV’deyiz, Covid 19 meslek hastalığı olması için GoREV’deyiz, haklarımız karsilanmazsa bu son bir günlük G(ö)REVimizdir, bundan sonra süresiz G(ö)REV’de olacağız" dedi.

Nursel Şahin’in ardından Asistan Hekimler adına Dr. Ezgi Akgül, asistan hekimlerin ağır iş yükü ve mobbing altında çalıştığını vurguladı.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, “Artık bıçak kemikte! Biz sağlık emekçileri Covid-19 ile mücadele ederken, hastalanırken, hayatımızı kaybederken "hakkınız ödenmez” edebiyatı yapanlara cevabımız nettir. Hakkımız ödenir, ödeyin" diye konuştu.

Şükran İçöz, taleplerini şöyle sıraladı:

-"Koruyucu sağlık hizmetleri için,

-Emekliliğe de yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde yaşanabilir temel ücret için,

-Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışma için,

-Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri ve sağlıklı çalışma ortamları için,

-COVID-19 başta olmak üzere, meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması için,

-3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak verilmesi için,

- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için,

-Sağlıkta dönüşüm politikaları ile hastayı müşteri, hastaneleri ticarethaneye dönüştüren uygulamaya son verilmesi için,

-Katkı ve katılım payı adı altında alınan tüm sağlık harcamalarının kaldırılması için,

-Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kamusal sağlık hakkı için, bugün tüm sağlık kurumlarında G(ö)REV'deyiz ve bu haklı mücadelemizde bizimle birlikte olan tüm arkadaşlara ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada herzaman ve heryerde birlikte mücadele edeceğimize olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum."

hekimler-ozluk-haklari-ve-saglikli-calisma-sartlari-icin-grevde-978167-1.

ANKARA

Türk Tabipleri Birliğinin, Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, Ankara'da doktorlar iş bıraktı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki heykelin önünde toplanan sağlık çalışanları, pankart açıp slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu Üyesi Volkan Tümer, salgın süreciyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini söyledi.

Tümer, sağlık çalışanlarına yönelik talepleri paylaşarak, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamanın sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİ DE GREVE GİDİYOR

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHDF) da 17-18 Şubat tarihlerinde grev çağrısı yapmıştı.

Aile hekimleriyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırlanmasını isteyen AHDF, 30 Haziran 2021'de çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin kötü niyetli yöneticilerin mobbingine yol açabileceğini belirtiyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre entegre hastanelerde çalışan aile hekimleri iki yıllık sözleşme döneminde mazeretli bile olsa beş kez nöbete gitmezse sözleşmesi feshedilecek.

Ayrıca aile hekimlerinin sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına il sağlık müdürlüğünün kurduğu komisyonlarca karar verilecek.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol