Hekimlerden Sağlık Bakanlığı'na TUK müfredatı tepkisi
Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası TUK'un uzmanlık derneklerine danışılmadan 95 tıpta uzmanlık ana ve yan dalda değişiklik yapmasına tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve tıpta uzmanlık dernekleri, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’un kendi görüşlerini almadan 43 tıpta uzmanlık ana dal, 43 tıpta uzmanlık yan dal ve 9 diş hekimliği olmak üzere toplam 95 uzmanlık dalına ilişkin uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarını güncellemesine tepki gösterdi. Açıklamada, uygulamanın kaos halini derinleştireceğine vurgu yapıldı.

SORUNLARI DERİNLEŞTİRİR

Çekirdek müfredatlar belirlenirken dikkate alınması gereken öncelikli kavramın ‘eğitim hakkı’ olması gerektiği hatırlatılan açıklamada “Hâlihazırda yürürlükte olan çekirdek eğitim müfredatlarının eğitim hakkı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti ve uygun içerikle uzmanlık dalının pratik uygulamalarının hukuki çerçevesini belirleme konularında eksiklikleri mevcuttu. Ancak açıklanan taslaklar bu eksiklikleri ve sorunları gidermek bir yana daha da derinleştiren yanlar içermektedir” ifadelerine yer verildi.

Taslak müfredatların içeriklerinin hekimlerin asgari bilgi, beceri ve tutum yetkinliklerinin belirleyen çekirdek müfredat programlarından çok, uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin mesleki yetkinlik çalışması niteliğinde olduğu belirtilerek “Bu haliyle kabul edilirse iş barışında bozulma, hasta güvenliğinin tehlikeye atılması, komplikasyonlar ve çoklu hasta başvuruları nedeniyle sağlık sistemine hem iş yükü hem de mali yük getirmesi kaçınılmazdır” denildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin sürece özel olarak katkı sunmasının önemine işaret edilen açıklamada şu an 16 üyesi bulunan TUK içerisinde 1 üyesi bulunan TTB'nin üye sayısının artırılması gerektiği istendi.