birgün

13° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

GÜNCEL 28.10.2021 09:24

Hekimlerin 5 dakika tepkisi sürüyor

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilciliği üyeleri Sağlık Bakanlığı'nın randevu aralıklarını 5 dakika ile sınırlandırması konusunda Fethiye Devlet Hastanesi önlerinde yaptığı eylemle tepki gösterdi.

Hekimlerin 5 dakika tepkisi sürüyor

BİRGÜN EGE

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu sürelerinin 5 dakikaya düşürülmesine hekimlerin tepkileri sürüyor. Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilciliği, Fethiye Devlet Hastanesi önünde “Sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyerek açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam ettiğini söyleyen Dr. Reyhan Korba, “Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim-hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.

Hekimlerin mola kullanmadan sağlıksız koşullarda çalıştığını belirten Dr. Korba, “Pandemi öncesinde söz konusu olan fazla iş yükü uzamış pandemi döneminde daha da artmıştı gerek sağlık çalışanlarının çalışma şartlarındaki artan yük gerekse diğer iş kollarına göre daha fazla hastalanma riski taşımaları, sağlık çalışanlarının diğer birçok meslek grubundan daha fazla yıpranmasına neden olmuştur. Gelinen aşamada ayrım gözetilmeksizin sağlık işyerlerindeki tüm çalışanlar için Türkiye'de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020 den itibaren pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıl için 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulamasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilcisi Dr.Selçuk Arda ise Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin eylemlilik programını açıkladı. Dr. Arda Tüm Türkiye de eşzamanlı olarak 20 Ekim 2021 tarihinden başlayarak her hafta basın açıklamaları ile “iflas eden sağlık sistemi”nin yarattığı sorunları dile getireceklerini, 23 Kasım 2021 tarihinde hekimleri temsilen TTB heyetinin Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştireceğini Ankara da 27Kasım 2021 “Beyaz Forum” düzenleneceğini aktardı.