Hekimler, 26 Ocak’ta başlattıkları ‘Beyaz Nöbet’lerini sürdürüyor. Türkiye’nin birçok kentinde yapılan eylemlerde hekimler taleplerini dile getirdi, 8 Şubat’ta greve çıkılacağı uyarısını yaptı.

Hekimlerin ‘Beyaz Nöbet’i sürüyor: 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve bir ayı aşkın süredir Meclis gündemine gelmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, bugün de devam etti. Beyaz Nöbet'in altıncı gününde Türkiye’nin birçok noktasında hekimler, taleplerini dile getirdi.

İSTANBUL

Sağlık emek ve meslek örgütleri Beyaz Nöbet kapsamında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek "Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası’nın katıldığı eylemde kurum temsilcileri söz aldı. Konuşmalarının ardından ortak basın açıklamasını okundu. Açıklamada şunlar söylendi:

“Öncelikle hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de NÖBETTE olacağız. Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(Ö)REV’inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.”

ANTALYA

Antalya Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi, sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarını düzenleyen yasanın halen TBMM’ne getirilmemesini nedeniyle başlattıkları beyaz nöbeti Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde sürdürdü.

Sağlık emekçileri adına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Elmas Döşemeci “Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hep birlikte devam ediyoruz. Sonuç alıncaya kadar devam ediyoruz. 26 Ocak-4 Şubat arası Hakkımız olanı almak için, tasarının meclise gelmesi için Beyaz Nöbetteyiz! Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmediği takdirde 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz!” dedi.

hekimlerin-beyaz-nobet-i-suruyor-8-subat-ta-beyaz-g-o-rev-deyiz-975913-1.

ADANA

Adana’da Seyhan Devlet Hastanesi önünde toplanan Adana Tabip odası, Adana Eczacı Odası, SES, Adana Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık -İş, Genel Sağlık-İş, ADANAHED, TAHUD, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetici ve üyeleri tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için nöbet eylemi başlattılar.

Kurumlar adına basın metnini okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarını toplumla paylaşıyoruz” dedi.

Grevin kapıda olduğunu söyleyen Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Yeniden 26 Ocakta başlatarak isteklerimizi her gün dile getiriyoruz. İsteklerimiz yerine getirilmez ise 8 Şubatta G(ö)REV eyleminde olacağız. Eğer yine de isteklerimizi yerine getirilmez ise etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu bir tehdit değildir. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir. İsteklerimiz nettir ve lütfen bir an önce yerine getirin” ifadelerini kullandı.

hekimlerin-beyaz-nobet-i-suruyor-8-subat-ta-beyaz-g-o-rev-deyiz-975914-1.

HEKİMLERİN TALEPLERİ

- Yeni başlayan pratisyen hekim, diş hekimi ve asistan maaşları yoksulluk sınırının iki katı uzman hekim maaşı iki buçuk katı olmalıdır.

- Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri tavandan ve çalışılan kurumlar tarafından ödenmelidir. En düşük ücret yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

- Tüm hekimler için 7200 ek gösterge ve göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı verilmelidir.

- Aile Hekimleri en az yoksulluk sınırının iki katı maaş almalı ve ASM’ler Kamu tarafından yapılmalı ve donanımı sağlanmalıdır. Aile hekimliğindeki ceza yönetmeliği derhal kaldırılmalıdır.

- Asistan hekimlerin nöbet ertesi izinlerinin ücretli olarak kullanılması sağlanmalıdır.

- Tıp fakültesi öğrencileri 4’üncü sınıftan itibaren sigortalı olmalı, intörnler asgari ücret alıp ücretsiz yemek hakkından faydalanmalıdır.

- Güvenli, sağlıklı çalışma alanları ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası tekrar düzenlenmelidir.

- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ayırmaksızın tüm hekimlerin emekli maaşları en az yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

- En düşük sağlık emekçisi maaşı yoksulluk sınırının en az bir buçuk katı olmalıdır Covid19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir