Büyükada'da ekolojik dengeye zarar verecek olan helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planına Adalar Kent Konseyi üyeleri itiraz edecek.

Helikopter pistinin önünü açan imar planına yarın itiraz edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Büyükada’ya helikopter pisti yapılmasının önünü açan imar planına onay vermesine tepkiler sürüyor. Tepeden inme bir karar olduğunu belirten Adalar Kent Konseyi üyeleri, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verecek.

Projenin bölgeye vereceğe zarara dikkat çeken konsey üyeleri, yarın saat 11.00’de Büyükada iskelesi önünde buluşmak için çağrı yaptı. İskele önünde yapılacak basın açıklamasının ardından tekneyle Bostancı’ya geçilecek ve itiraz dilekçesi verilecek.

Nizam Mahallesi’nde denizin üstüne yapılacak olan Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na karşı çıkan Adalar Kent Konseyi şu açıklamayı yaptı:

“Gerekçe olarak ‘Büyükada'ya, coğrafi konum nedeniyle deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımı sekteye uğramaktadır. Acil durumlarda denizden adaya ulaşım zor şartlarda yapılabilmektedir. Bu kapsamda, gerek ulaşımda çeşitliliğin sağlanması gerekse de afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, Heliport planlanmıştır’ şeklinde önerilen bu değişiklik Ada koşullarına ve yaşam akışına bütünüyle tamamen yabancı bir mantıkla hazırlanmıştır. Bu gerekçede yer alan, ‘deniz ulaşımını sekteye uğratacak’ denli ağır hava koşullarında, üstelik doldurulmuş bir kıyı alanına helikopterin de indirilemeyeceği aşikardır.

Ayrıca ‘ulaşımda çeşitliliğin sağlanması’ gerekçesinin de ne kadar abes olduğu, Adalar’dan İDO seferlerinin kaldırıldığı, şehir hatları vapur seferlerinin iyice azaltıldığı bir ortamda ortaya çıkmaktadır. Gün içinde yaptığımız temas ve araştırmalarımıza göre ne İBB ne de Adalar Belediyesi’ne konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş, fikri alınmamıştır. Ayrıca helikopter pistiyle ilgili plan teklifinin kimden geldiği, Heliport’un kim tarafından inşa edilip işletileceği bilgisi de bilinmemektedir. Yani kısaca oluşturulacak bu yeni rant alanından kimlerin yararlanacağı, kimlerin yeni zenginlikler elde edeceği de henüz meçhuldür.”

EKOLOJİK DENGEYE ZARAR VERECEK

►Adalar Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu ise girişimin getireceği risk ve tehditleri şöyle sıraladı:

►Helikopterlerin çalışması ile doğaya ve kıyı şeridine vereceği tahribat.

►Kıyı kenar çizgisinde yapılacak değişikliklerin ve kullanımın yasalara ve Anayasaya doğrudan aykırı olması.

►Kıyı kenar şeridindeki bozulmaların ve dolgu iskelenin ekolojik dengeye vereceği zararlar.

►Marmara Denizinde beklenen büyük depremin, söz konusu dolgu alanı tahrip edeceği gerçeği.