birgün

19° AÇIK

EKONOMİ 04.08.2020 06:58

Hükümetin sosyal medya tanıtımına Hazine’den destek: 47 milyonluk Twitter ödeneği

İletişim Başkanlığı geçen yıl toplam 377,8 milyon lira harcadı. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise 2 milyar 116 milyon lira harcamayı planlıyor. Plana göre aslan payı hükümetin faaliyetlerini tanıtmak. Bunun için sosyal medyaya ayrılan para sadece bu yıl için 47 milyon lira.

Hükümetin sosyal medya tanıtımına Hazine’den destek: 47 milyonluk Twitter ödeneği

Düzeltme ve Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Birgün Gazetesinin Gerçeğe Aykırı Haberine İlişkin Düzeltme ve Cevap metnidir. Gazetenizin 4.8.2020 tarihli nüshasında yayımlanan 1 inci sayfasındaki “Aslan payı yine propagandaya” başlıklı haber

ile 11 inci sayfasındaki “Hükümetin Sosyal Medya Tanıtımına Hazineden Destek: 47 Milyonluk Twitter Ödeneği” başlıklı haberlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yönelik asılsız ve mesnetsiz iddiaların yayınlanması nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur.
“Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığının 24 Temmuz 2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilmesi olmuştur. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine inanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner bakış açısı doğrultusunda, ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek görev ve sorumluluğu İletişim Başkanlığının uhdesine verilmiştir.

İki yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının yerine getirdiği tüm görevleri devralmıştır. Ülkemizin köklü kurumlarından TRT’nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansının faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim Başkanlığının sorumluluğuna verilmiştir. Bununla birlikte devlet ile millet arasında iletişim köprüsü vazifesi gören ve dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de Başkanlığımız bünyesinde faaliyet yürütmektedir.
Diğer yandan Başkanlığımız, kamu kurumları ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek; vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikâyeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir.
Gazetenizin 4.8.2020 tarihli nüshasında yayınlanan haber kasıtlı bir şekilde asılsız ve mesnetsiz iddialar içermekte, sübjektif yargılarla kamuoyu yanıltılmak istenmektedir.
Gazetenizin haberinde, seçilen “47 milyonluk Twitter ödeneği” şeklindeki haber başlığında haber içeriği kasıtlı olarak saptırılmış ve çelişki yaratılmıştır. Söz konusu 5 yıllık stratejik plan kapsamında ne Twitter başlığı altında bir ödenek ne de tek başına sosyal medya harcamalarına ayrılmış bir bütçe bulunmaktadır. Bu iddia Başkanlığımıza yöneltilliş açık bir iftira mahiyetindedir. Bu iftirayı reddediyoruz.
Aynı kasıtlı ve kötü niyetli yayıncılık anlayışıyla, gazeteniz tarafından Başkanlığımızın “muhalefeti hedef alan sosyal medya gündemleri için kendisine ayrılan ödenekten para harcadığı” iddiası ise basın ahlak ilkelerine açıkça aykırı bir şekilde ve üstelik “iddia sahiplerinin bir delili olmasa da” şerhiyle birlikte ileri sürülmüştür. Kendi içinde bile delilsiz ve temelsiz habercilik yaptığını ikrar eden bu sorumsuz yayıncılık anlayışını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Özellikle belirtmek isteriz ki, İletişim Başkanlığı kuruluşundan bu yana, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kiraladığı hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Mevcut binalar fiziki açıdan yetersiz olduğu gibi kira bedelleri açısından da Başkanlık bütçesine ağır bir yük getirmektedir. Bir yandan bu maddi yükün ortadan kaldırılması, bir yandan da farklı hizmet binalarında görev yapmakta olan personelin tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmıştır.
Daha önce hain Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aitken Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından el konularak Maliye Hazinesine devredilen bu bina, bir süreliğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş, sonrasında da Başkanlığımızın hizmetine verilmiştir. Tekzibe konu haberde oluşturulmak istenen yanlış algının aksine bu bina İletişim Başkanlığına özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir. İletişim Başkanlığını yıpratmaya yönelik bu ve benzeri art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir.
Öte yandan; millet-devlet iletişiminin etkin yönetimi için gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak ve yürütmek Başkanlığımızın kendisine misyon edindiği hususlardan sadece birisidir. Tek başına bu husus göz önüne alındığında dahi birçok unsuru olan bütçe kalemlerinin ve stratejik planda yer alan hedef maliyetlerinin “aslan payı hükümetin faaliyetlerinin tanıtımına gidiyor” gibi bir ifadeyle açıklanması iyi niyetle bağdaşmamaktadır.
Türkiye gibi büyük ve etkinliğini her geçen gün arttıran bir ülkenin bu alandaki faaliyetlerinin kapsamı da oldukça geniş ve çeşitlidir. Faaliyetlerin çeşitliliği ve kapsadığı alan göz önünde bulundurulduğunda, gazete haberindeki gerçeğe aykırı iddialarla oluşturulmak istenen algının aksine, yapılan harcamaların kamu yararı gözetilerek oldukça makul bütçe planlamaları doğrultusunda gerçekleştirildiği açık bir biçimde görülebilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, vatandaşlarımız ile devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde, Türkiye algısının uluslararası kamuoyunda hak ettiği düzeye taşınmasında ve ülke markamızın geleceğinin inşasında üstlendiğimiz önemli sorumlulukları yerine getirirken kamu kaynaklarının kullanımında verimliliği tesis etmek üzere azami hassasiyeti göstereceğimiz; görevini milletimizin teveccühüne layık şekilde başarma gayretiyle, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Sonuç itibariyle yapılan yayındaki iddiaların gerçeklerle bağdaşmayan tezvirat niteliğinde olduğunu tekrar belirtir ve bu tezvirata karşı diğer kanuni yollara da başvuracağımızı bildiririz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı Adına
Hukuk Müşavirliği
***
T.C. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 31.08.2020 tarih ve 2020/5515 Değişik İş Sayılı kararı ile “Aslan Payı Yine Propagandaya” ve “Hükümetin Sosyal Medya Tanıtımına Hazine’den Destek 47 Milyonluk Twitter Ödeneği” başlıklı haberlerle ilgili verilen tekzip talebinin kabulüne ilişkin karara BirGün gazetesi olarak yaptığımız itiraz üzerine T.C. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.10.2020 tarih ve 2020/6699 Değişik İş Sayılı kararı ile yayınladığımız Düzeltme ve Cevap Metnidir."

***

Ozan Gündoğdu

Ülkenin gündemi her zaman sıcak. Kritik gündemlere ilişkin hem İletişim Başkanı sıfatıyla Fahrettin Altun hem de Cumhurbaşkanı Sözcüsü sıfatıyla İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Başkanlık sistemiyle beraber hayatımıza giren Cumhurbaşkanı Sözcülüğü’nün ve İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri ise kamuoyu tarafından tam olarak bilinmiyor. İbrahim Kalın da yurtdışı veya yerel basına Erdoğan adına demeç veriyor, Fahrettin Altun da…

Erdoğan’ın uluslararası seyahatlerinde Altun da bulunuyor Kalın da… Öte yandan kamuoyu bu kurumların arasındaki farkları dahi tam olarak anlamamışken üstelik Başkanlık Sistemi’yle beraber çokça tartışılan dev ölçekli Cumhurbaşkanlığı Sarayı dururken İletişim Başkanlığı’nın eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına taşınması doğal tepkilere neden oluyor. İletişim Başkanlığı ise tepkilerin nedenlerini sorgulayıp, adına da yakışacak biçimde iletişim kurmak yerine tepki gösterenleri sert bir dille azarlıyor. Gelişen tepkiler üzerine ”İletişim Başkanlığı’nı yıpratmaya yönelik art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir” deniyor ancak iddialara esaslı ve “nazik üsluplu” cevaplar verilmiyor.

Bu iddialardan biri de İletişim Başkanlığı’nın muhalefeti de hedef alan sosyal medya gündemleri için kendisine ayrılan ödenekten para harcadığı. İddia sahiplerinin maddi bir delili olmasa da gerek AKP’nin sosyal medyaya verdiği önem gerekse her gün sosyal medyada muhalefeti hedef alan organize başlıkların ortaya çıkması iddianın dayanaklarını kuvvetlendiriyor.

TOPLAM 1500 PERSONEL

Peki İletişim Başkanlığı Hazine’den ne kadar para harcıyor? Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019’da kuruma bütçe başlangıç ödeneği olarak 344 milyon 531 bin TL tahsis edildi. Kurum ise yıl boyunca 377 milyon 800 bin TL harcadı. Bu yılın ilk 6 ayında ise kurumun harcadığı para 195 milyon 663 bin TL. İletişim Başkanlığı’nın raporlarından ve Başkan Altun’un açıklamalarından anlaşıldığı üzere paranın önemli bir kısmını personel giderleri oluşturuyor. Kurumun yerleştiği yeni binaya dönük eleştiriler üzerine yapılan açıklamada kurumda çalışan 1500’e yakın personel olduğu iddia edildi. Bu personelin 500’ü yurtdışı ve taşra teşkilatında görev yaparken 1000’e yakını da merkez teşkilatta görevli.

YARGIDAN FAZLA BAKANLIKLARDAN AZ

Harcadığı para düşünüldüğünde İletişim Başkanlığı, devletin bütçe denetimini yürüten Sayıştay’dan, adli ve idari mahkemelerin en üst temyiz mercii Yargıtay’dan ve Danıştay’dan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan, Devlet Personel Başkanlığı’ndan, Kalkınma Bakanlığı yerine kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan daha fazla para harcıyor. Ancak bakanlıklarla karşılaştırıldığında İletişim Başkanlığı bütçesi zayıf kalıyor.

ASLAN PAYI FAALİYETLETİN TANITIMINA

Peki yıl içinde yüzlerce milyon lira ne için harcanıyor? Bu sorunun yanıtı ise kurumun 2020-2024 arasını kapsayan Stratejik Planı’nın içeriğinde buluyor. Plana göre kurum söz konusu 5 yıl içinde 2 milyar 116 milyon 142 bin lira harcamayı planlıyor. Bu paranın yüzde 10’una denk gelen 207 milyon 295 bin lirası kiralar, büro hizmetleri, muhasebe işleri gibi genel yönetim giderleri olarak ayrılmış durumda. Stratejik planda geri kalan 1 milyar 908 milyon lira için 6 amaç oluşturulmuş. Bunlar içinde ise aslan payını “Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak” şeklinde tanımlanan 4 numaralı amaç alıyor. Toplam 6 amaç için tahsis edilen 1 milyar 908 milyon liranın yüzde 42’si yani 811 milyon 260 bin lirası hükümetin faaliyetlerini iç ve dış kamuoyuna duyurmak için ayrılmış durumda.

TRT VE ANADOLU AJANSI DA BU KURUMDA

Ancak hükümetin faaliyetlerini duyurmak için hangi araçlar kullanıyor? Zira kurumun elinin altında zaten kendisinin yönettiği ve ayrı bir bütçesi olan TRT ve Anadolu Ajansı var. Bu nedenle yukarıda ifade edilen 4 numaralı amacın detaylarında sosyal medya göze çarpıyor. Söz konusu bu amacın hedeflerinden biri şu şekilde tanımlanmış: “Türkiye’nin ulusal ve uluslararası etkinliğini güçlendiren organizasyonlara ilişkin sosyal medya stratejisi hazırlanması noktasında yıl içinde gelen talepler karşılanacaktır”

BU YILIN SOSYAL MEDYA GİDERİ 47 MİLYON LİRA

Peki ilk bakışta düşük maliyetli bir sosyal medya projesi gibi görünen bu hedef için ne kadar para ayrılmış durumda? 5 yıllık Stratejik Plan’ın maliyet tablosuna göre hükümetin faaliyetlerini yurtiçi ve dışında tanıtmak amacıyla sosyal medya stratejisine ilişkin gelen taleplerin karşılanması için ayrılan para tam 270 milyon 420 bin TL. Bu paranın 47 milyon 95 bin TL’sinin bu yıl içinde harcanması planlanıyor. Bu parayla aylık brüt 5 bin lira geliri olan 785 personel çalıştırılabiliyor. Kurumun toplam yıllık 368 milyon liralık ödeneğinin ise yüzde 13’ünü oluşturuyor. Ancak planın detaylarında daha fazlası bulunmuyor. Sosyal medyaya ayrılan 47 milyon liranın hangi faaliyetleri finanse ettiği bu nedenle bilinmiyor.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol