birgün

12° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

İBB, Etiler Polis Okulu arazisindeki tartışmalı inşaatın ruhsatını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etiler Polis Okulu arazisinde imar planlarının iptal edilmesine rağmen süren gökdelen projesine ilişkin iksa ve yapı ruhsatlarını iptal etti. İBB, ayrıca Beşiktaş Belediyesi’ne yazı yazarak, özel şirkete ait inşaat için “durdurma işlemi” uygulamasını istedi. Proje kapsamında şirkete yeni ruhsat verilmediği, 2018 tarihli ruhsatların da iptal edildiği öğrenildi.

GÜNCEL 24.08.2022 15:49
İBB, Etiler Polis Okulu arazisindeki tartışmalı inşaatın ruhsatını iptal etti
Abone Ol google-news

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi'nde bulunan Etiler Polis Okulu arazisindeki tartışmalı inşaatın ruhsatını iptal etti.

Etiler Polis Okulu arazisinde süren 36 katlı 3 gökdelenden oluşan ve imar planlarının iptal edilmesine rağmen süren tartışmalı projede, İBB hisseleri, 2021 yılının sonunda projenin ortaklarından Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devredilmişti.

6 Aralık 2021 tarihinde söz konusu parselin mülkiyeti Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş'ye geçti. Şirket, malik ve müteahhit değişikliği nedeniyle İBB'ye başvurarak yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi talebinde bulundu. Proje kapsamında şirkete yeni ruhsat verilmedi, 2018 tarihli ruhsatlar da iptal edildi.

İBB, bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi'ne de bir yazı yazarak, ilçe sınırları içinde kalan söz konusu gökdelen inşaatı ile ilgili "durdurma işlemi" yapılmasını istedi.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Webtapu belgesi incelendiğinde, 06.12.2021 tarihinde söz konusu parselin mülkiyetinin 'Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne geçtiği anlaşılmıştır. 31.05.2022 tarihli Yapı ve Yapı İnşaat AŞ dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi talep edilmiştir.

15.06.2022 tarihli KİPTAŞ yazısı ile bahse konu yere ait iksa ve yapı ruhsatlarında adı geçen teknik personellerin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname nedeniyle sona erdiği bildirilmiştir.

03.06.2022 tarihli Şehir Plancıları Odası ve 08.06.2022 tarihli Mimarlar Odası yazısı ile bahse konu yeri kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptal kararının da Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 tarih, 2019/21784 E. ve 2021/8942 K. sayılı kararı ile onandığı bildirilmiş, 20.06.2022 tarihli yazımızla, İlçe Belediyesi ve firmaya kazı çukurunun stabilitesi, iksa sisteminin performansı ve kazı güvenliğini tehdit eden hususlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konunun uzmanı kurum ve kuruluşlara (teknik üniversite vb.) teknik rapor hazırlatılarak ilgili kurumlara sunulması ve bu önlemlerin, imar planlarının yapılması ve yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi beklenilmeden uygulanması istenmiştir.

'TEMEL VE BODRUM KAT SEVİYESİNDE İNŞAİ FAALİYET TESPİT EDİLMİŞTİR'

22.07.2022 tarihinde Başkanlığımızca yerinde yapılan kontrolde, iksa imalatının devam ettiği, kısmi hafriyat, temel ve bodrum kat seviyesinde inşai faaliyet tespit edilmiştir.

28.07.2022 tarihli Hukuk Müşavirliği’ne ifadeli yazımızda; söz konusu yere Başkanlığımızca düzenlenmiş olan yapı ruhsatlarının iptal edilip edilmemesi hususunda uygulamaya esas görüşün tarafımıza bildirilmesi istenmiştir.

10.08.2022 tarihli Hukuk Müşavirliği mütalaasında;

1-​ 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve Başkanlığımızca avan projeye göre yeni yapı ruhsatı düzenlenmesinin hukuken mümkün olmadığı,

2-​ Yapı ruhsatıyla ilgili işlemlerin, söz konusu alanı kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlanma onaylanarak yürürlüğe girmesi sonrasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanlığınca yürütülmesi gerektiği,

3-​ Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında yer alan; yapının inşai faaliyete devam edebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden hazırlanarak onaylanması ve sonrasında ilgili idareden yeni yapı ruhsatının alınması gerektiği' hususları ifade edilmiştir.​

'İKSA RUHSATI VE YAPI RUHSATLARI İPTAL EDİLMİŞTİR'

15.08.2022 tarihli Başkanlık Oluru ile plansız hale gelen ve Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 tarih, ile de onandığı Başkanlığımızca düzenlenen ve fenni mesuliyetin üstlenilememesi nedeniyle hükümsüz hale gelen 27.07.2018 tarih 133 nolu iksa (yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistem) ruhsatının ve 01.11.2018 tarih 158, 159, 160 sayılı yeni yapı ruhsatlarının iptal edilmesi uygun bulunmuştur. 15.08.2022 tarihinde iksa ve yeni yapı ruhsatları Başkanlığımızca İPTAL edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol