İBB, Kanal İstanbul projesi için verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı açtığı davanın ardından mega proje için hazırlanan Çevre Planı Değişikliği’ni yargıya taşıdı

İBB, mega projeye karşı ikinci davayı açtı: Plan değişikliği iptal edilsin!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıkım projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliği'ni yargıya götürdü. Değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesini isteyen İBB avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

İBB'nin 27 Ocak'ta yaptığı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin yürütmesinin de durdurulması istenilen dava dilekçesinde, yargılama ve avukatlık ücretinin de davalı idarece karşılanması talep edildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR...

Dilekçede hukuki gerekçe şöyle açıklandı: "Davaya konu plan değişikliği işlemi açıkça hukuka aykırıdır. Davaya konu plan değişikliği işlemi uygulandığı takdirde İstanbul ve ülkemiz için telafisi güç ve imkansız zararların doğumuna yol açacaktır."

Yürütmenin durdurulması ve iptaline ilişkin gerekçeler şöyle ifade edildi: “Plan, doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, çevre ve tüm canlıların sağlığını bozacak, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal edilecektir. Yetkinin, kanunun belirttiği amaçla kullanılmadığı görülmektedir. Yeni yapılaşmalar, şehrin ekolojik koridoruna, su ve göl havzalarına, tarım ve orman alanlarına, kültürel varlıklarına, çevresine ve demografik yapısına geri dönüşü olmayan büyük zararlar verecektir.”