birgün

10° HAFİF YAĞMUR

GÜNCEL 27.02.2020 17:05

İBB, UKOME yönetmeliğine dava açtı

İBB, UKOME'lerin üye sayısını merkezi hükümet lehine değiştirerek 11 olan büyükşehir belediye temsilcisi sayısı sabit bırakılıp, hükümet tarafından belirlenen kurum yöneticisi sayısının 10’dan 14’e yükseltilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliğine karşı iptal davası açtı

İBB, UKOME yönetmeliğine dava açtı

Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ve trafik koordinasyonunu üstlenen UKOME'lerin üye sayısını merkezi hükümet lehine değiştiren yönetmelik değişikliğine karşı İBB iptal davası açtı. İBB tarafından Danıştay'a yapılan başvuruda, yönetmelik değişikliğinin hukuka aykırılıklar taşıdığına dikkat çekilerek merkezi idareye geniş yetki veren bu düzenlemelerin kamu yararı ve hizmet gereklerinin yerine getirilmesini zorlaştıracağı vurgulandı.

Resmi Gazete’de 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile büyükşehir belediyelerinin ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyon görevi üstlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) üye sayısında değişiklik yapılmıştı.

Değişiklik ile UKOME’lerde 11 olan büyükşehir belediye temsilcisi sayısı sabit bırakılıp, hükümet tarafından belirlenen kurum yöneticisi sayısı 10’dan 14’e yükseltilmiş ve büyükşehir belediyelerinin çoğunluğu elinden alınmıştı. Yönetmelik değişikliği İBB tarafından Danıştay’a taşındı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı. Danıştay 8. Dairesi’nde 26 Şubat tarihinde açılan davada, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağı gerekçesi ile davalı bakanlıkların savunması alınmaksızın öncelik ve ivedilikle yürütmenin durdurulması istendi.

KAMU YARARINA DEĞİL

Dava dilekçesinde, yönetmelik değişikliğinin hukuka aykırılıklar taşıdığına dikkat çekildi. Uygulanması halinde büyükşehir belediyelerine kanunla verilmiş görevlerin yerine getirilmesi kapsamında, merkezi idareye geniş yetki veren bu düzenlemelerin büyük problem ve zorluklara yol açacağı, kamu yararı ve hizmet gereklerini yerine getirilmesinin zorlaşacağı ifade edildi.

Dava dilekçesinde, ilgili yasalara göre şehir içi trafik, ulaşım ve toplu taşıma konusunda tek yetkili merciinin belediyeler olduğuna dikkat çekilerek “Gerek anayasamız gerekse Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel yönetimlerin yerel hizmetleri kendi seçilmiş karar ve yürütme organları aracılığıyla yürütülmesini güvence altına almış bulunmaktadır” denildi.

Seçimle iş başına gelen yerel yönetimlerin, görev ve sorumlulukları bağlamında merkezi idarenin Anayasa’dan kaynaklı” İdari Vesayet” denetimine tabi oldukları ancak idari vesayet yetkisinin sınırları zorlanarak büyükşehir belediyelerinin ulaşım ve trafik düzeni ile ilgili görevlerinin merkezi yönetimin çoğunlukta olduğu kurullar aracılığı ile koordine edilmesinin yetki çatışmasını beraberinde getireceği kaydedildi. Bu durumun hizmetleri aksatacağı belirtilerek “İdari vesayet yetkisi şekil değiştirerek yönetim otoritesinin devri sonucunu beraberinde getirecektir” denildi.

Yönetmelik değişikliği ile UKOME’nin oluşumunda merkezi idarenin görevlendirdiği üyelerin çoğunluğu oluşturmasının, büyükşehir belediyelerinin “özerkliği”ni ihlal ettiği vurgulandı.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız