birgün

12° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

ÇALIŞMA YAŞAMI 27.08.2021 09:35

İbranameye çekince nasıl konulur?

İbranameye çekince nasıl konulur?

Soru: Kısa bir süre sonra işten çıkarılacağım için bu bilgiye ihtiyacım var. İşten ayrılırken bana imzalatılacak olan ibranameyi imzalarken nasıl çekince koyulur? Çekincede ne belirtmem gerekir? Ayrıca ibranameyi hiç imzalamazsam sonucu ne olur?

Cevap: İbranameyi imzalarken ibranamenin altına almadığınızı ve/veya eksik aldığınızı düşündüğünüz haklarınıza atıfta bulunup “saklı kalmak kaydıyla” ibaresi yazmanız ve bu şekilde imzalamanız yeterlidir. (Örnek; yıllık ücretli izin hakkım ve fazla mesai ücretlerim saklı kalmak kaydı ile gibi) Ancak tüm haklarınızı eksiksiz aldığınızı düşünüyorsanız ibranameyi imzalamanız gerekir.

İşten çıkarılırsam geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Soru: Hamileliğimin 30’uncu haftasında yapılandırma nedeniyle işten çıkarılma durumunda sigortadan 16 haftalık geçici iş göremezlik ödeneğinden yaralanabilir miyim? Yani 16 haftalık istirahat parası alabilir miyim? Gebeliğin 32 hafta olması ve istirahatin başlaması durumunda da aynı işlem mi uygulanır?

Cevap: Gebelik ve analık nedeniyle doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olmak üzere toplam 16 hafta raporlu olan kadın işçi bu süreye ilişkin geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanır. Bunun için şu şartlar gereklidir:

İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ya da ödenmiş olması,

Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.

Dolayısı ile siz henüz doğum istirahatine ayrılmadan önce işten çıkarılırsanız geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamazsınız. Ancak kadın işçinin gebelik nedeniyle işten çıkarılması geçerli bir neden olmadığı gibi, iş güvencesinin geçerli olduğu işyerlerinde işe iade, olmadığı işyerlerinde ise kötü niyet tazminatını gerektiren bir işveren feshidir. Dolayısı ile bu tür bir feshe karşı haklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Mazeret izni kullanabilir miyim?

Soru: Özel bir kurumda çalışıyorum. Yıllık izindeyim ve iznimin bitmesine 10 gün var. Bu esnada babamın başına üzücü bir kaza geldi ve kalça ve kol ekleminde kırık var, en az 3 hafta mutlak yatak istirahati var. Ailemle aynı ilde yaşamıyorum, bu durumlardan dolayı refakat iznimi, mazeret iznimi, yoksa iznin hemen bitiminde yıllık izin mi kullanabilirim?

Cevap: Öncelikle geçmiş olsun. İş yasamızda mazeret izni konusu son derece sınırlı olan alanlardan biridir. İş Kanunu işçiye sadece 1. derece yakınlarının vefatı halinde 3 gün, evlilik halinde yine 3 gün, erkek işçiye eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün izin ön görmektedir. Bu süreler toplu sözleşme ve/veya iş sözleşmeleri ile uzatılabilir. Dolayısı ile sizin olayınızla ilgili olarak iş kanunundan kaynaklanan bir izin türü yoktur. Şayet işyerinizde toplu sözleşme varsa ve çalışanlara toplu sözleşme ya da iş sözleşmesi ile bu tür izin hakkı sağlanmışsa elbette ki bu hakları kullanabilirsiniz. Ancak sözleşmelerle tanınmış bu tür haklar söz konusu değilse sadece işverenle anlaşarak özel durumunuz için ilave izin talebinde
bulunabilirsiniz.