İfade özgürlüğüne Aksu engeli

10.08.2004 22:01 ARŞİV
İçişleri Bak
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen "gizli" ibareli genelge ile Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğüne sınırlama getirildi. 11.06.2004 tarih ve 2004-100 sayılı genelgeye göre tüzel kişilikler adına yapılan basın açıklamalarında yönetim kurulu üye sayısının 5 katını aşmayan çoğunlukla yapılması durumunda basın açıklaması kapsamında değerlendirilmesi, bu sayıyı aşan çoğunlukla yapılan açıklamaların ise izin gerektiren miting sayılması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanı imzasını taşıyan genelge hukuk çevreleri tarafından Anayasa'ya aykırı olarak nitelendirildi ve genelgenin uygulanması durumunda Anayasa'da güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün engellendiği öne sürüldü.

KESK'in avukatı Murat Altındere "Anayasa'nın 26. maddesinde tanımlanan düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın açıklaması hakkına bu genelgeyle Anayasa'ya aykırı olarak sayısal kısıtlama getirilmiştir. KESK olarak, bu genelgenin uygulanması durumunda Danıştay'a iptal davası açacağız" dedi.