birgün

10° AÇIK

GÜNCEL 24.12.2017 08:24

İki yeni KHK yayımlandı

İki yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'de kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi.

1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL

2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL

4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR

5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR

6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

695 SAYILI KHK

696 SAYILI KHK

İHRAÇ EDİLENLER GÖREVE İADE EDİLDİ

Bugün açıklanan 695 sayılı KHK ile daha önce görevlerinden alınan 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

BARIŞ İMZACISI AKADEMİSYENLER İHRAÇ EDİLDİ

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi. İleri haberin geçtiği listeye göre, Dicle Üniversitesi'nde barış bildirisi imzacısı akademisyenler Düzgün Uğur, Erhan Ünlü, Hümeyra Yılmaz, Romedi Çelik, Eda Aslı Şeran, Aslı Aydemir ihraç edildi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

696 sayılı KHK ile yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi de yer aldı.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK'ye göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

Maddeler Şöyle:

Madde 17 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4’üncü maddesenini (B) fıtrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel başkanlığı ve Maliye bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihle ve 4046 sayılı Özelleşitrem Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre, çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine göre Bakanlar Kurulu’nca belirlenir”

MAdde 18 GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalıştırılmakta olanlar pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere , bu Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilir

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİSİ KESİLENLER

695 sayılı KHK'da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu iddia edilen yapı ve oluşumlarda irtibatı olduğu öne sürülen 6 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi.

TUTUKLULARA 'TEK TİP' DAYATMASI

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

KAPATILAN KURUMLAR

695 sayılı KHK'da 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve bir şirket kapatıldı.

VAKIF KURULDU

695 sayılı KHK'da Türk Genç İşadamları Vakfı adlı vakıf kuruldu.

KAPATILAN VAKIFLAR

İzmir, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, İzmir, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Kocaeli Türk Eğitim sağlık ve Çevre Vakfı, Manisa, Turgutlu Eğitim Vakfı, Aydın, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara, Uluslar arası hukuk ve Adalet Vakfı, İzmir Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı,

KAPATILAN GAZETELER

Isparta, Akdeniz Gazetesi, Isparta Çınaraltı Gazetesi

KAPATILAN ŞİRKET

Özel İskenderun Kalp Merkezi

VAKIFLAR BANKASI HAZİNEYE GEÇECEK

Yeni yayımlanan 696 sayılı KHK ile Vakıflar Bankası'nın Hazineye geçeceği belirtiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerinin tamamı Hazineye devredilecek. Karşılığında vadeli kira sertifikası ihraç edilecek. Vadeleri 2 aydan 4 yıla kadar 5 farklı sürede olacak.

Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetliler Vakfının (C) grubu hisseleri de Hazinenin bağlı olduğu Bakanın isteği üzerine Hazineye devredilebilecek. Karşılığında Sandığa, Devlet İç Borçlanma Senetleri verilecek.

Mülhak vakıflara ait hisseler de vakıf mütevellileri isterlerse parası peşin ödenmek koşuluyla Hazineye devredilecek.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Yönetim Kurulu’ndan çıkarılıyor. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağı koparılıyor.

Banka Genel Müdürünü başbakan atıyordu. KHK ile Banka Yönetim kurulunca seçilmesi öngörülüyor.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI, CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak ve Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız