birgün

14° PARÇALI AZ BULUTLU

ARŞİV 09.11.2007 18:53

İlerleme Raporunda Ekonomik Kriterler

2007 Türkiye İlerleme Raporu 6 Kasımda açıklandı. Siyasi kriterlere göre Raporda daha az yer tutan ekonomik gelişmeler iki kritere göre,....

2007 Türkiye İlerleme Raporu 6 Kasımda açıklandı. Siyasi kriterlere göre Raporda daha az yer tutan ekonomik gelişmeler iki kritere göre, işleyen bir piyasa mekanizmasının varlığı ve ekonominin piyasa güçleriyle baş edebilme kapasitesine göre değerlendirilmektedir.

Öncelikle geçtiğimiz yıl, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarıyla üzerinde anlaşmaya varılan politikalara büyük ölçüde bağlı kalındığı, bu bağlılığın sürdürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Başka bir deyişle Rapora göre iktisat politikalarının temel çerçevesi IMF programları olmak durumundadır.

Bu genel çerçeve içinde geçtiğimiz yıl büyüme, makroekonomik istikrar ve ekonominin dış şoklara esnekliğinin artmasında ilerlemeler sağlanmıştır. Bunda Merkez Bankasının izlediği politikaların büyük payı olmuştur. AB Raporu, Merkez Bankasının, özellikle fi-nansal dalgalanma sonrası izlediği ve eleştirilen politikalarını açıkça desteklemektedir. Maliye politikası, seçimler nedeniyle biraz gevşemekle beraber güçlü kalmaya devam etmektedir.

Kolayca finanse edildiği için cari açık herhangi bir risk taşımamaktadır. Kaldı ki, kısmen ihracat kapasitesini artıracak yatırımlardan kaynaklanan cari açık, ihracat kapasitesindeki artışın gerçekleşmesi ile yakın gelecekte daha da rahat sürdürülebilecektir.

İki alandaki gelişmeler kaygı vericidir. Bunlardan birincisi, kamu borcudur. Yüksek büyüme nedeniyle kamu borcunun milli gelire oranı düşmekle beraber borç servisi kırılgandır ve borç servis dinamikleri halen küresel piyasalar tarafından belirlenmektedir. İkincisi istihdam alanındaki zayıf performanstır. Yüksek büyümeye rağmen az sayıda yeni istihdam yaratılmıştır. İşsizlik, gençler arasında daha yaygın, iş arayanların yarısından fazlası için de uzun süreli bir nitelik göstermektedir. Geçtiğimiz yıl, bu olumsuz durumu düzeltecek, işgücü ve istihdamın iyileştirilmesine ilişkin düzenlemelerde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.

İlerleme Raporuna göre, finansal sistem, özel olarak da bankacılık sistemi, finansal aracılık alanında olumlu ilerlemeler kaydetmiştir. 2005 yılında özel kredilerin oranı yüzde 25'den, 2007 yılında yüzde 32'ye yükselmiştir. Ancak Türk ekonomisinin en dinamik kesimi olan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) bu gelişmeden herhangi bir pay alamamıştır. İşletmelerin yüzde 99, istihdamın yüzde 8o'ni, katma değerin yüzde 26'sını oluşturan KOBİ'lerin banka kredilerinden aldığı pay yüzde 5 düzeyinde kalmıştır. Halk-bank'ın özelleştirilmesinin KOBİ'lerin finansman erişimini artırmayacağı da ortadadır.

Avrupa Birliği İlerleme Raporunun ekonomik kriterler bölümü, daha fazla serbestleş-me, özellikle altyapı sektörlerinde daha fazla deregülasyon ve daha fazla özelleştirme talepleri ile fazlasıyla niyet mektuplarını hatırlatmaktadır. Bir yandan neoliberal politikalar desteklenir ve önerilirken, diğer taraftan raporun diğer bölümlerinde ortaya konan sosyal hedeflere bu neoliberal politikaların kısıtlayıcı yapısı ile nasıl ulaşılacağı belli değildir.

Bu çelişki kendisini en açık biçimde altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmede göstermektedir. Rapor, bir yandan, uzun yıllar boyunca kamu maliyesinin konsolide edilmesi ihtiyacından dolayı altyapı yatırımlarına yeterli kaynak ayrılamadığını ve büyük yatırımlara bir türlü başlanamadığını haklı bir biçimde ortaya koymakta, diğer yandan, uygun olmayan, yetersiz altyapının ekonomik faaliyetleri giderek artan bir biçimde kısıtladığından şikâyet edilmektedir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız