birgün

24° AZ BULUTLU

İmara engele Danıştay onayı

Danıştay, 2012’de onaylanan ve donatı alanının imara açılmasını öngören Kartal Karlıktepe’ye ilişkin imar planının iptalini onadı. CHP’li Doğan, “Alana 550 konut yapılacaktı. Arazi, mahallenin alanı olarak kazanılmış oldu” dedi.

GÜNCEL 30.06.2022 06:30
İmara engele Danıştay onayı Fotoğraf: BirGün
Abone Ol google-news

Uğur ŞAHİN

Danıştay 6’ncı Dairesi, İstanbul’un Kartal ilçesinde donatı alanının imara açılmasını öngören 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı’na ilişkin yapılan temyiz başvurusunu reddetti, kararı onadı.

Kartal’daki 60 dönümlük arazinin ‘spor ve park alanı’nın fonksiyonu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) 2012’de değiştirildi. Alana ‘ticaret ve konut’ fonksiyonunun getirilmesi üzerine o dönem Kartal Belediye Meclisi’nin CHP'li üyesi İbrahim Doğan, yargıya başvurdu. Ancak İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, “konusuz kaldığı” gerekçesiyle davayı reddetti. Danıştay 6’ncı Dairesi ise 15 Mayıs 2019’da ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Dava, İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Dosya kapsamında 6 Nisan 2020 tarihinde alanda keşif yapıldı ve bilirkişi raporu düzenlendi. Raporda yargıya taşınan parsellerin bir kısmında çok katlı konut niteliğinde yapıların yer aldığına dikkat çekildi. Rapora göre, 408 no’lu parsel spor alanıyken kentsel dönüşüm alanı, konut ve ticaret alanı kapsamına alındı. Bilirkişi, imar planıyla donatı alanlarının azaldığına vurgu yaptı, “408 no’lu parsel yönünden söz konusu planın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı” görüşünü sundu. Ardından 25 Kasım 2020’de kararını veren mahkeme, imar planının donatı alanlarını azalttığını belirterek, planın 408 no’lu parsel kısmının iptaline karar verdi.

İŞ BANK’IN GÖKDELENLERİ

Kartal Belediyesi ile İBB, karara itiraz etti. Bunun üzerine dosyayı ele alan Danıştay 6’ncı Daire, 26 Mayıs tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda, temyiz istemini reddetti, kararı onadı. Kararı değerlendiren eski İBB Meclisi üyesi, inşaat mühendisi İbrahim Doğan, “Donatı alanın bir kısmı, mahkeme kararıyla kamuya kazandırılmış oldu” dedi ve süreci şöyle anlattı: “2012’de İBB tarafından Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan 60 dönümlük spor alanının fonksiyonu değiştirilerek bölge, ’ticaret ve konut’ alanına dönüştürüldü. Söz konusu plan tadilatı o dönemde İBB Meclisi’nde bulunan üyeler tarafından kabul edildi. Yasalara aykırı olduğu bilinen bu plan tadilatının iptal edilmesi için 2012’de idare mahkemesine taşıdım. Gerek yerel mahkeme gerekse de Danıştay, planların yasalara ve imar ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, ‘iptal’ kararı verdi. Ancak karar geç geldi. Dönemin İBB yönetimi mahkemenin yanılgıya düşmesini sağlayan ve 2015’te dava konusu parselle ilgisi olmayan plan değişikliğini mahkemeye sunarak, davanın hileli bir şekilde, konusuz bırakılmasını sağladı ve dava uzadı. Bu esnada alana İş Bankası tarafından gökdelenler yapıldı.”

KARAR DERS OLSUN

Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Planların düzenlenmesi sırasında 60 dönümlük alanın 20 dönümü İBB’ye verilmiş ve bu kısım ‘konut alanı’ olarak düzenlenmişti. İBB de bu alanı KİPTAŞ'a vererek 550 adet konut yapılacaktı. Mahkemenin kararından sonra, en azından bu alan, mahallenin donatı alanı olarak kazanılmış olacak. Yasalar gereği mahkemenin verdiği kararın uygulanması gerekmekte. Bundan böyle yasalara aykırı kararlar alan yönetici ve Meclis üyeleri hakkında yasal işlem yapılmalı. Böylece rant planlarına ‘evet’ diyen, kamusal yaşam alanlarını imara açan anlayışın önüne geçilmiş olacak. Umarım yaşam alanlarının imara açılmasına onay veren meclis üyeleri ve yöneticilere bu karar ders olur.”

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol