birgün

21° PARÇALI AZ BULUTLU

KÜLTÜR SANAT 16.06.2021 10:50

İMO Ankara Şubesi'nden öykü yarışması

İMO Ankara Şubesi, "İMO Ankara Kent Kütüphanesi Ankara’ya Dair Öykü Yarışması" düzenleyecek. Yarışma kapsamında başarı ödülüne değer görülen eserlerin sahiplerine 1000 TL ödül verilecek.

İMO Ankara Şubesi'nden öykü yarışması

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, "İMO Ankara Kent Kütüphanesi Ankara’ya Dair Öykü Yarışması" düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmanın seçici kurulu, 2021 yılı Eylül ayı içerisinde toplanarak başarı ödülüne değer göreceği 3 eseri belirleyecek ve ayrıca “Ankara’ya Dair Öykü Seçkisi”nde yayımlanacak eserleri değerlendirecek. Yarışma kapsamında başarı ödülüne değer görülen eserlerin sahiplerine 1000 TL ödül verilecek.

Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında, TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye/öğrenci üyelerin katılımına açık olacak.

TMMOB’ye bağlı odalara üye-öğrenci üye tüm öykü severlerin de katılabileceği “Ankara’ya Dair Öykü Yarışması”nda seçici kurulca yayımlanmaya değer görülecek tüm eserler İMO Ankara Kent Kütüphanesi’nin “Ankara’ya Dair Öykü Seçkisi”nde yer alacak ve öykü severlerle buluşturulacak.

Katılım Şartları
• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında, TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye/öğrenci üyelerin katılımına açıktır.

• TMMOB bünyesindeki kurum ve organlarda fiilen görev yürüten kişiler yarışmaya katılabilir ancak eserleri ödül kategorisinde değerlendirilemez.

• Yarışmaya bir eser gönderilebilir.

• Yarışma dili Türkçedir.

• Yarışma yetişkinlere yönelik öykü dalında açılmıştır.

• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.

• Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

imo-ankara-subesi-nden-oyku-yarismasi-888267-1.

• Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b- Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
Eserler en geç 1 Eylül 2021 tarihinde teslim olacak şekilde yarismaankara@imo.org.tr adresine gönderilmelidir. (Geciken başvurular kabul edilmeyecektir.)

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışma Başvuru Adresi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Ankara’ya Dair Öykü Yarışması
Necatibey Cad. No:57 Kat: 3 Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 294 30 66
E-posta: yarismaankara@imo.org.tr

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol